x

Devir İşlem Devir İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi Devir İşlemleri, yatırımcıların sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir işlemdir. Çeşitli nedenlerle planlanan yatırım planlandığı biçimde ilerlemeyebilir. Bu durumda teşvikli olan bir yatırım doğrudan satılamaz ya da devredilemez. Bu durumda ön izin alınmak suretiyle yatırım bir bütün olarak başka bir yatırımcıya devredilebilir veya teşvikli makinelerin bazıları teşvik belgesine sahip olan bir başka yatırımcıya devredilebilir. Böyle bir ihtiyacın oluşması halinde Yatırım Teşvik Belgesi Devrinin usulüne uygun biçimde ve zamanında yapılması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Devri; titizlikle çalışılması gereken bir konudur. Bu işlem sırasında hatalı yapılacak bir eylem neticesinde büyük miktarlarda cezaların ödenmesini gerektirebilecektir. Bu nedenle doğru belgelere dayalı bir devir çalışmasının projenin özelliklerine göre titizlikle yapılması büyük önem taşımaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilecek makine ve teçhizat listeleri yatırımların henüz ilk aşamasında onaylanmaktadır. Yatırım dönemi boyunca bu makine teçhizat belirli zamanlarda temin edilmektedir. Söz konusu makinelerden bir ya da birkaçının birçok nedenle yatırım teşvik belgesine sahip olan bir başka yatırımcıya devredilmesi ihtiyacı oluşabilir. Yatırım Teşvik Belgesi Devir kapsamında bir belge kapsamında onaylanmış ve temin edilmiş olan makine teçhizatın bazıları teşvik belgesine sahip olan bir başka yatırımcının belgesi kapsamında devredilebilmektedir.

Normal koşullar altında teşvikli makine teçhizatın satılması, devredilmesi, ihraç edilmesi gibi işlemler yasaktır. Ancak ön izin alınması ve bu iznin bakanlıkça verilmesi suretiyle makine teçhizat devri yapılabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında makine teçhizat devri izinle yapılabilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DEVİR İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi Devri için öncelikle teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım incelenmelidir. Devir için uygun ise aynı konuda yatırıma devam etmeye istekli olan ve tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yatırım teşvik belgesini devir alacak olan bir başka yatırımcı bulunmalıdır. Her iki taraf da gerekli tüm bilgi ve belgeler ile birlikte müracaat ederek devir işlemini yapabilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE TEÇHİZAT DEVRİ NASIL YAPILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine teçhizatın devir işlemleri için her iki tarafın da bilgi ve belgelerinin incelenmesi ve başvuru dosyasının uyumlu olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Eş zamanı olarak her iki başvurunun da yapılması ile birlikte bakanlıkça uygun görülmesi halinde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Makine Teçhizatın Devir işlemleri yapılabilmektedir.

Tüm Türkiye’de İl Bazında Yatırım Teşvik Destek İçerikleri

(Visited 1 times, 1 visits today)