x

Yatırım Teşvik Belgesi Revize

Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi; birçok durumda yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bir işlemdir. Henüz proje aşamasında düzenlenen yatırım teşvik belgesi çok sayıda bilgiyi içermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda yatırımcıların yararlanacağı destekler de etkilenmektedir. Ancak 4,5 yıl gibi uzun bir yatırım dönemi boyunca birçok veri değişikliğe uğramaktadır. Bu durumda Yatırım Teşvik Belgesi Revize işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Revizeleri; belgede kayıtlı bulunan tüm bilgiler için talep edilebilmektedir. Yatırımcıya ilişkin temel bilgilerde gerçekleşen değişikliklerin belgeye dercedilmesi gerekebileceği gibi yatırım ile ilgili çeşitli bilgilerin de değişmesi olasıdır. Bu durumda mutlaka zamanında ve doğru bilgiler ışığında Yatırım Teşvik Belgesinin Revize edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi ülkemizde yapılan yatırımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Bu belgede yatırım projesiyle ilgili detayların tamamı yer almaktadır. Bu belgede kayıtlı bilgi ve belgeler sayesinde ilgili kurumlar teşvikleri uygulayabilmekte ve düzenleyebilmektedir. Bu nedenle projede ya da yatırımcı bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde mutlaka vakit kaybetmeden Yatırım Teşvik Belgesi Revizesinin yapılması gerekmektedir.

Böylece, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılan tüm destekler ile ilgili kurumlar yatırımcı ve yatırım hakkında doğru bilgileri görebilmekte ve teşviklerden yararlanılması için gerekli işlemleri yapabilmektedir. Aksi durumda teşviklerin uygulanması ile aksamalar yaşanabileceği gibi belgenin tamamen iptaline kadar gidilebilecek durumlar bulunmaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGE REVİZELERİ NELERDİR?

Yatırım Teşvik Belgesi Revizeleri; yatırımcı ile ilgili temel bilgilerin revizesi ve yatırım ile ilgili bilgilerin revizesi olarak iki başlık altında sınıflandırılabilmektedir. Bunlardan ilki; firma unvanı, nevi değişikliği, ortaklık yapısı değişikliği, adres değişikliği veya diğer iletişim bilgilerinin revizesidir. Diğeri ise, yatırım yeri, yatırım konusu, ürünler, kapasiteler, yatırım süresi gibi diğer revizelerdir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZESİ NASIL YAPILIR?

Yatırım Teşvik Belge Revizesi yapılabilmesi için öncelikle E-TUYS sisteminde yetkilendirmenin yapılmış olması gerekmektedir. Daha sonra yetkilendirilen kişi yatırımcı adına gerekli bilgi ve belgeleri düzeltme ve onaya sunma imkanına sahip olacaktır. İlgili ekranlardan elektronik ortamda gerekli revizeler ve tüm güncellemeler yapılabilmektedir.

Tüm Türkiye’de İl Bazında Yatırım Teşvik Destek İçerikleri

(Visited 1 times, 1 visits today)