x

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılır ve tüm müracaatlar bu merci tarafından değerlendirilir. Belge kapsamındaki destek unsurlarının uygulaması da yine bu kurum tarafından yapılır. Önceden mülga T.C. Ekonomi Bakanlığı’na yapılan başvurular artık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmaktadır. Genel Müdürlük artık bu bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğinden, başvuruların da yine bu kuruma yapılması gerekmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGE BAŞVURUSU HANGİ BAKANLIĞA YAPILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuruları için yetkili olan bakanlık T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Bu bakanlık Ankara ilinde yerleşik olan merkez binasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü aracılığıyla destek mekanizmalarını yürütmektedir. Tüm müracaatlar bu kuruma yapılarak sonuçlandırılır. Bahsedilen başvurular yalnızca yeni belge alımı ile ilgili değil aynı zamanda liste değişikliği, belge revize işlemleri, satış, ihraç izni ve devir işlemleri, finansal kiralama işlemleri ve yatırım tamamlama vizesi gibi tüm işlemlere ilişkin başvuruları kapsamaktadır. Özetle; Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm iş ve işlemlere ilişkin başvurular bu kuruma yapılmaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapılması ile ilgili usul ve esaslar öncelikle mevzuat ile belirlenmiştir. İlgili hükümlere başvuru aşamasında gerekli evraklar yatırımın karakteristik özelliklerine ve talep edilen destek unsurlarına göre farklıdır. Yani aslında Genel Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar farklı, Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu için gerekli evrak çok daha farklıdır. Benzer biçimde yatırım konusuna göre de farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; entegre hayvancılık yatırımları için farklı bilgi ve belgeler gerekli iken plastik ürünleri üretimine yönelik bir yatırım için yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu için gerekli evraklar farklıdır. Bu nedenle yararlanılacak desteklerle ilgili en önemli adım olan başvuru ya da müracaat aşamasının uzman kişilerin yönetiminde yapılması büyük önem taşımaktadır. Başvurunuzu yapmadan önce bize danışmak size mutlaka bir şeyler kazandıracaktır.

Gerekli bilgi ve belgelerin belirlenmesinin ardından izlenmesi gereken yola gelindiğinde; önceden tüm müracaatlar basılı evrakların şirket yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak hazırladığı başvuru dosyasına eklenmesi suretiyle yapılırdı. Fakat günümüzde bu başvurular online olarak elektronik ortamda hazırlanmış ve E-TUYS adı verilen bir uygulama aracılığıyla yapılmaktadır.

(Visited 1 times, 1 visits today)