x

Serbest Bölgelerin sağladığı avantajlar

 • Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muafiyet.
 • İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden %100 muafiyet.
 • KDV ve özel tüketim vergisinden %100 muafiyet.
 • Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden %100 muafiyet.
 • Emlak vergisinden %100 muafiyet.
 • Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.
 • Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).
 • Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.
 • Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.​
 • Mülk alım-satımında tapu harcından muafiyet.
 • İnşaat, proje, iskân, izin ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.
 • KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.
 • İkinci el/kullanılmış makine getirilmesine müsaade edilmesi. ​

TÜRKİYE SERBEST BÖLGELER MÜDÜRLÜKLERİ

 • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü E-Mail: sbgm@ekonomi.gov.tr
 • Adana-Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: adanaysbm@ekonomi.gov.tr
 • Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: antalyasbm@ekonomi.gov.tr
 • Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: avrupasbm@ekonomi.gov.tr
 • Bursa Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: bursasbm@ekonomi.gov.tr
 • Denizli Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: denizlisbm@ekonomi.gov.tr
 • Ege Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: egesbm@ekonomi.gov.tr
 • Gaziantep Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: gaziantepsbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: iahlsbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: iendustrisbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: itrakyasbm@ekonomi.gov.tr
 • İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: izmirsbm@ekonomi.gov.tr
 • Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: kayserisbm@ekonomi.gov.tr
 • Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: kocaelisbm@ekonomi.gov.tr
 • Mardin Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: mardinsbm@ekonomi.gov.tr
 • Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: mersinsbm@ekonomi.gov.tr
 • Rize Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: rizesbm@ekonomi.gov.tr
 • Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: samsunsbm@ekonomi.gov.tr
 • Trabzon Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: trabzonsbm@ekonomi.gov.tr
 • Tübitak Mam Teknoloji Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: teknolojisbm@ekonomi.gov.tr
(Visited 14 times, 1 visits today)