x

Sera Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi

Dünya’da mevsim ve iklim farkları sebebiyle her meyvenin üretildiği bir ülke bulunmamaktadır. Gıda ürünlerinin üretiminde seracılık faaliyeti, meyve ve sebzenin biyolojik ihtiyaçlarının, hava, su, beslenme, tabii afetlerden ve haşerelerden korunma gibi doğal ihtiyaçlarının ileri teknoloji ile sağlanması demektir.

Seracılık Kültür bitkilerinin mevsimleri dışında iklime bağlı olmaksızın, yapay gelişme ortamı yaratılarak yetiştirilmesidir. Burada gerekli şartların sağlaması yapılarak, bitkinin yetişebileceği bir ortamı sağlamak için bir yatırım söz konusudur. Ülkemizin bu tarz modern tarım uygulamalarına geçmesi ekonomimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilinçli tüketici sayısının artması sonucu, ülkemizde organik tarım giderek yaygınlaşmak-Avrupa Birliğine giriş aşamasında oluşumuz, yasal mevzuatımızın AB standartlarına uyumlu hale gelmesi, ekonomimizde görülen hızlı gelişim, sağlıklı organik tarım üretimini desteklemektedir. Ülkemizin coğrafi ve tarımsal özelliği çevreyle dost, ekolojik dengeyi bozmayan tarım sistemlerini içeren ve başarılı bir üretim için toprağın doğal verimliliğini esas almakla beraber, tarımda çevreden gelen tüm bileşenlerin kalitesini yükseltmektedir.

Bu sebeplerle;

  • Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek,
  • Gelecek nesilleri korumak,
  • Kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak,
  • Toprak verimliliğini organik koşulları göz önüne alarak doğal yollarla uzun dönem için sağlamak,
  • Toprak ve gen kaynaklı erozyonu önlemek,
  • Su miktar ve kalitesini korumak,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak,
  • Üreticilerin ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığını korumak,
  • Küçük çiftçilerin güvenliğini, üretim döngüsü veya gelir düzeylerini arttırarak sağlamak,
  • Ekonomiyi desteklemek, gerekmektedir.

Günümüz seracılığı, yoğun bitkisel üretim kapasitesi ve tüm proseslerinde teknolojinin kullanıldığı endüstriyel anlamda gelişmiş yapısıyla dikkat çekmektedir. Seracılık endüstrisinin ekonomik getirisi, bitkisel üretim ve maliyeti arasındaki dengelere bağlı olduğu için, üretimi istenen düzeyde arttırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek için sera kaynaklarının verimli işletilmesi gerekir.

Seracılık Faaliyetleri kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar usullerine göre üç farklı kategoride yatırım teşvik belgesi alınabilir.


1. Genel Destekler

Genel Destekler Sadece KDV ve Gümrük Vergisi muafiyetini içerir.

Asgari Yatırım Tutarı; birinci ve ikinci bölgelerde 1 Milyon TL, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde 500.000 Türk Lirasıdır.

Bu desteklerden faydalanabilmek için seranın asgari kapasitesinin 5 dekar (5 Dönüm – 5.000 m²) olmalıdır. Bu kapasitenin altındaki seracılık faaliyetleri yatırım teşvik belgesi sisteminden faydalanamazlar.


2. Bölgesel Destekler

Bölgesel desteklerden Sera’nın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılacak ilde sağladığı asgari yatırım tutarını sağlama şartıyla faydalanılabilir.

1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge
20 Dekar 20 Dekar 10 Dekar 10 Dekar 10 Dekar 5 Dekar

Tüm Türkiye’de İl Bazında Yatırım Teşvik Destek İçerikleri


3. Öncelikli Sera Yatırım Teşvik Belgesi

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Asgari 5 Milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurt içinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları hangi şehirde ve bölgede olursa olsun, 5. Bölge desteklerinden faydalandırılır.

Destek Unsurları Destek Oran ve Süreleri
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi %40
Vergi İndirimi (%) %80
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği
7 Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği 5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli
Kredi
2 puan
Asgari 5 milyon ve 25 Dekar ihtiva eden sera teknolojilerine destek verilmektedir.
(Visited 112 times, 1 visits today)