x

Makine Teçhizat Liste Revize

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak bir yatırım için mutlaka makine teçhizat listelerinin onaylanması gerekmektedir. Teşvik uygulamaları açısından iki tür makine teçhizat listesi bulunmaktadır, bunlar; yerli ve ithal listelerdir. Yerli liste kapsamında onaylanan makineler yurtiçinden, ithal liste kapsamındaki onaylı makineler ise yurtdışından temin edilebilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında bu listeler onaylanmaktadır ve onaylı listelerdeki makine teçhizat temin edilebilmektedir. Fakat zaman içerisinde farklı ihtiyaçlar oluşabilmektedir. Listelerin ilk onaylandığı haliyle yatırım dönemi boyunca kullanılması oldukça zordur.

Onaylı listelerde yatırım süresi içerisinde çeşitli revizyonlar ve değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda makine teçhizat liste değişikliği yapılmadan makinelerin temin edilmesi doğru değildir. Listelerde yer alan makinelere eklemeler ya da çıkarmalar, sayı değişiklikleri, tutar ve miktar değişiklikleri, adet veya set türü değişikliği gibi birçok değişiklik yapılabilmektedir. Gerek yerli gerekse ithal makine teçhizat listelerinde değişikliklerin doğru ve zamanında yapılması önem taşır. Zamanında yapılmayan revizeler ileri aşamalarda gümrük idareleri ve vergi daireleri nezdinde çeşitli sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir.

Yatırımlar temel olarak üretim makineleri ve teçhizattan oluşmaktadır. Bu nedenle teşvik uygulamalarının temelinde de makine teçhizat listeleri yer almaktadır. Bu nedenle henüz projenin ilk aşamasında bile mutlaka makine teçhizat listelerinin oluşturulması ve onaya sunulması gerekmektedir. Yatırım bütünlüğünün oluşturulduğu hususuna da makine teçhizat listelerinin incelenmesi sonucunda karar verilmektedir. Bina inşaat harcamalarının miktarı bile genellikle makine yatırım miktarıyla orantılı olacak şekilde oluşturulmaktadır. Çünkü makinelerin kapasitesi üretim kapasitesini de belirleyen en temel özelliktir. Üretim kapasitesi de projenin desteklenmesi açısından önemli bir kriterdir.

Yatırımlarla ilgili öngörülemeyen birçok detay bulunmaktadır. Yatırım dönemi boyunca ihtiyaç halinde gerek ithal gerekse yerli makine teçhizat listelerinde değişiklik yapılabilmektedir. Listelerden biri olmaması halinde ilk kez onaylatılması da mümkündür. Yani önceden ithal makine listesi bulunmaması halinde oluşturularak onaylatılabilir veya tam tersi yerli makine listeleri için de geçerli olmaktadır. Onaylı her kalem için vergi dairesinden KDV İstisna yazısı alınması ve satıcıdan bu yazı alındıktan sonra fatura kesmesinin talep edilmesi daha faydalı olacaktır. Yazı alınmadan kesilen faturalar ileri aşamalarda sorun oluşturabilmektedir.

YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTE DEĞİŞİKLİĞİ

Yerli Makine Teçhizat Liste Değişikliği yapılabilmesi için SGk Borcu Yoktur belgesi ile birlikte yatırım konusuyla birlikte onaylı listeyle uyumlu olan makineler ve yardımcı ekipmanların onaylanması mümkün bulunmaktadır. Yine de tüm makinelerin onaylanması gibi bir durum söz konusu değildir. Yerli listeler vergi daireleriyle tam entegre olduğu için KDV İstisnası işlemlerinde bu listeler kullanılmaktadır. Yerli listedeki makineler için de GTIP numaraları kullanılmaktadır.

İTHAL MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTE DEĞİŞİKLİĞİ

İthal Makine Teçhizat Liste Değişikliği için de SGk Borcu Yoktur belgesi gerekmektedir. Öte yandan temin edilecek makinelerin GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaralarının doğru girilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü onaylanan listede yer alan GTIP kodları doğrudan Tek Pencere Sistemi aracılığıyla gümrük idareleriyle paylaşılmaktadır. Yanlış GTIP numaralarıyla gümrüklere ulaşan makinelerin ithalatında sorun yaşanabilmektedir.

Tüm Türkiye’de İl Bazında Yatırım Teşvik Destek İçerikleri

(Visited 1 times, 1 visits today)