x

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2020/24 ve 2020/25 No.lu Tebliğlere bağlı olarak 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları;

Ekonomik Yatırımlar Uygulama Esasları İçin TIKLAYINIZ

A İş Planı Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ

B İş Planı Uygulama Esasları  için TIKLAYINIZ

(Visited 164 times, 1 visits today)
Benzer Konular