x

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KDV İSTİSNA BELGESİNİN GÜNCELLENMESİ

KDV İstisna Yazısı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bazı değişiklikler sonrası KDV İstisna yazısının güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumlar;

  1. Yerli makine ve teçhizat listesinde bir revizyon yapıldığında

  2. İthal makine ve teçhizat listesinde bir revizyon yapıldığında

  3. Bina inşaat harcamalarında KDV istisnasından yararlanmak için

  4. Bina inşaat harcama listesinde revizyon yapıldığında

  5. GTİP değişikliği gibi revizyona ihtiyaç duyulmayan bazı düzeltmeler gümrük ve maliye sistemlerine yansımadığında

  6. Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı bir bilginin ilgili kurum veya kuruluş ekranına düşmediği zamanlarda

ilgili işlem E-TUYS sisteminde tamamlandıktan sonra KDV İstisna Yazısı alınması veya güncellenmesi gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra belge üzerinde yapılmış olan revizeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi birimlerine sistem üzerinden güncellenerek iletilir. Bu güncelleme bazen 24 saati bulabilmektedir bu nedenle revize işlemi yapıldıktan bir gün sonra KDV İstisna Belgesi başvurusu yapılması daha doğru olacaktır.

E-Tuys üzerindenn revize işlemleri tamamlandıktan sonra

İnternet Vergi dairesi internet sitesine giriş yapılarak eski alınan KDV istisna/muafiyet belgesi başvurusu pasif konuma getirilmesi gerekmektedir.

Bunun için öncelikle

▪️ İnteraktif vergi dairesinden genel amaçlı dilekçe ile mevcut 9A türündeki kdv istisna belgesi pasife çekilir.

Dilekçe Örneği;
      (…… belge numaralı yatırım teşvik belgemizdeki yapmış olduğumuz makine revizyonlarından dolayı mevcut    9A türündeki Kdv istisna belgemizin pasife çekilmesini rica ederiz.)

▪️Vergi dairesi pasife çektikten sonra internet vergi dairesinden tekrar aktif hale getirilerek işlem tamamlanır. Bu şekilde güncel global liste revize edilmiş olur.

(Visited 24 times, 1 visits today)