x

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KDV İSTİSNA BELGESİ NASIL ALINIR?

KDV İstisna Yazısı almak, Yatırım Teşvik Belgesi onaylandığında yapılması gereken ilk işlemdir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, yerli ve ithal makine teçhizat listeleri ile bina inşaat harcamaları onaylanır. Bu harcama kalemlerinde KDV İstisnası desteği uygulanır. Bu destekten yararlanılabilmesi için onaylanan teşvik işleminin ardından en kısa sürede KDV İstisna Yazısı alınması gerekir. Bu yazı alınmadan KDV istisnalı fatura kesilmesi mümkün değildir.

Genellikle KDV İstisna Yazısı internet ortamında onaylanır. Ancak, bazı durumlarda vergi dairesine şahsen başvuru yapmak gerekmektedir. Bu durumda, teşvik belgesinin bir suretinin eklendiği dilekçe ile başvuru yapılabilir. Şahsen yapılacak başvurular öncesinde mutlaka internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda başvurunun iletilmiş olması gerekmektedir.

-İthal listenizde makine teçhizat varsa gümrük kaydınızın olması gerekmektedir. Gümrük kaydınız yoksa KDV istisna yazısı almadan önce herhangi bir gümrük firması ile anlaşarak gümrük kaydınızı oluşturunuz ve sonrasında vergi dairesinden KDV istisna yazısına başvurunuz.

Ayrıca leasingli makine alımlarınız olacaksa kdv istisna yazısı üzerine finansal kiralama ibaresini eklemeyi unutmayınız.

Leasing işleminden önce vergi dairesinden KDV İSTİSNA yazısı alınması gerekmektedir. Alınmadıysa bulunduğunuz vergi dairesinden aşağıdaki paragraf geçecek şekilde KDV İSTİSNA yazısı alınması gerekmektedir. 

“Ayrıca, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin finansal kiralama şirketlerinin teşvik belgesi sahibi firmalara kiralanmak üzere teslim alacakları veya ithal edecekleri makine ve teçhizat için teşvik belgesi sahibi firma adına düzenlenen bu belge ile KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanabilecektir.”

1.1.Makine ve Teçhizat harcamaları için KDV istisna belgesi alınması

E-TUYS üzerinden teşvik belgesi alındıktan sonra, Yatırımcı veya Mali Müşaviri, KDV istisna belgesi almak için internet vergi dairesine  (https://intvrg.gib.gov.tr/)giriş yapar.  9/A bölümünden talep oluştur ve Makine ve Teçhizatlar için KDV İstisna Belgesi alır. KDV istisna belgesinin bir sureti, Yurtiçi alımlarda satıcıya, İthalat esnasında ise Gümrük Müdürlüğüne verilir.  

KDV İstisna Yazısı Ne Zaman Alınır

KDV İstisna Yazısı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bazı değişiklikler sonrası alınması gereken bir yazıdır. Bu durumlar;

  1. Yatırım Teşvik Belgesi ilk defa onaylandığında

  2. Yerli makine ve teçhizat listesinde bir revizyon yapıldığında

  3. İthal makine ve teçhizat listesinde bir revizyon yapıldığında

  4. Bina inşaat harcamalarında KDV istisnasından yararlanmak için

  5. Bina inşaat harcama listesinde revizyon yapıldığında

  6. GTİP değişikliği gibi revizyona ihtiyaç duyulmayan bazı düzeltmeler gümrük ve maliye sistemlerine yansımadığında

  7. Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı bir bilginin ilgili kurum veya kuruluş ekranına düşmediği zamanlarda

ilgili işlem E-TUYS sisteminde tamamlandıktan sonra KDV İstisna Yazısı alınması veya güncellenmesi gerekmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KDV İSTİSNA YAZISI ALIMI

1-İnternet vergi dairesinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

Kdv İadesi işlemlerinden Kdv İstisna Belgesi İşlemleri Seçilir.

2-Yeni istisna belgesi talebi seçilir.

3-Çıkan menüden 9A YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ seçilir.

4-Yatırım Teşvik Belge No girilerek kayıt edilir.

5- Sonrasında çıkan ekrandan onaylaya basılır

6-Sonrasında İnteraktif vergi dairesinden (https://ivd.gib.gov.tr/)  genel amaçlı dilekçe verilir.

Dilekçe Metnine;

Dairenizin ………………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz.

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, ………… Belge Nolu (Yatırım Teşvik Belgesindeki Numaralara bakılarak yazılmalıdır) Yatırım Teşvik Belgesi almış bulunmaktayız.

 

Söz konusu teşvik belgesi kapsamında, yatırımı planlanan makine ve teçhizatın, KDV Kanunu 13/d maddesi gereğince istisna kapsamında teminine yönelik “İnternet Vergi Dairesi” üzerinden, Müdürlüğünüzden 9/A İstisna Belgesi talebinde bulunulmuştur. Teşvikli yatırıma ilişkin olarak, istisna yazısı talebimizin onaylanarak 9/A belgesinin online olarak verilmesi hususunda;

 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımla.

(Visited 32 times, 1 visits today)