x

İstanbul Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2022 İSTANBUL BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*)
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1.Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) 4 Milyon TL
14 2423 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 Milyon TL
29 (Değişik:RG-21/8/2020-31220) 01/01/2021 de başlamak  üzere; B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç  olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar. 5 Milyon TL
31 2929 Sınai kalıp 4 Milyon TL
32 30 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 Milyon TL
31  (Değişik:RG-21/8/2020-31220) 01/01/2021 de başlamak üzere; B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç  olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar. 5 Milyon TL
34 32 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 Milyon TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 4 Milyon TL
34  (Değişik:RG-21/8/2020-31220) 01/01/2021 de başlamak üzere; Motorlu Kara Taşıtları İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç  olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar. 5 Milyon TL
352  (Değişik:RG-21/8/2020-31220) 01/01/2021 de başlamak üzere; Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç  olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar. 5 Milyon TL
37 3530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 4 Milyon TL
359 (Değişik:RG-21/8/2020-31220) 01/01/2021 de başlamak üzere ;B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde komple yeni yatırımlar hariç  olmak üzere tevsi,modernizasyon vb. yatırımlar. 5 Milyon TL
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 4 Milyon TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 4 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 4 Milyon TL
(Visited 8 times, 1 visits today)