x

Isparta Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2022 ISPARTA BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*)
Aşağıdaki Bölgesel Teşvik Yatırım Konuları “Şarkikaraağaç,  Aksu,  Gelendost, Atabey, Senirkent, Yenişarbademli,  Sütçüler” İlçe Sınırları içerisinde Yapılacaksa 3.Bölge Bölgesel Teşvik, Veya Bu İlçelerin OSB – Endüstri Bölgelerinde Yapılacaksa 4.Bölge Bölgesel Teşvik Kapsamında Değerlendirilir.!!! (RG- 21/8/2020-31220)-(Yeni: RG- 13/5/2022-31834)
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 2. Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları
1 0121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012- 28440) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 3 Milyon TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 3 Milyon TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) 3 Milyon TL
4 17 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 milyon TL
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL
5 18 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855) Giyim eşyası imalatı 3 Milyon TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 3 Milyon TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 3 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 3 Milyon TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 3 Milyon TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai- kimyasal ürünlerin imalatı 3 Milyon TL
14 2423 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 3 Milyon TL
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 3 Milyon TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 3 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 3 Milyon TL
28 28 Metal eşya 3 Milyon TL
30 29 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Makine ve teçhizat imalatı 3 Milyon TL
32 30 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 3 Milyon TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 3 Milyon TL
34 32 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 3 Milyon TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 3 Milyon TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL
37 3530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 3 Milyon TL
39 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 18.03.3699 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı 3 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1000 m2
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 3 Milyon TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 3 Milyon TL
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 3 Milyon TL
50 (Değişik: RG- 28/2/2019-30700) Seracılık 20 dekar
4.Bölge Teşviki Verilen Orta-Yüksek Teknolojili Yatirim Konuları! – EK-6 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220)
24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 3 Milyon TL
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 3 Milyon TL
31 B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı 3 Milyon TL
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 3 Milyon TL
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı 3 Milyon TL
359 B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı 3 Milyon TL
(Visited 3 times, 1 visits today)