x

ISO 9001 Belgesi Tanımı?

ISO; International Organization for Standardization’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. iso 9001 standartları (iso belgesi) ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001 kalite belgesi ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş iso 9001 standardı şartlarını sağladığında iso belgesini alabilir. Kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini iso belgesinin olması gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization For Standardization–ISO) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki iso belgesi için akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

İSO Belgesi Kısaca Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Anlama Gelir.?

tse en iso 9001 2008 veya ts en iso 9001 2015 Belgesi, kuruluşun yasal mevzuat ve müşteri şartlarını karşılayabilecek yönetim sistemine sahip olduğunu simgeleyen iso kalite belgesi ürün ya da hizmet konularında faaliyet göstermekte olan bütün işletmelere iso 9001 belgesi veren firmalar tarafından verilebilmektedir.
Neden iso belgesi?
• ts en iso 9001 2008 standardı işletmenize kurumsal bir yapı kazandırır,
• iso 9001 belgesi standardı süreç ve sistem odaklı etkin bir yönetim anlayışına sahip olmanızı sağlar,
• iso 9001 kalite belgesi standardı hedefler ve verilerle daha etkili yönetim sağlar,
• iso 9001 belgesi alan kuruluşlar için kârın ve verimliliğin artması sağlanır.
• iso belgesi standardı müşterinin güven duygusunun artmasını sağlar
• iso belgesi standardı müşteri odaklı bir çalışma anlayışının benimsenmesini sağlar,
• iso belgesi standardı işletmenin Pazar payının büyümesine olanak sağlar,
• iso belgesi standardı maliyetlerin düşmesini sağlar,
• iso belgesi standardı çalışanların motivasyon ve performansını artırır,
• iso belgesi kuruluşta kalite anlayışının ve imajının güçlenmesine sebep olur,

TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Ne Demektir.?

ts-en-iso 9001:2008 veya iso 9001:2008 aslında aynı belgedir.

ISO 9001 Belgesinin başında yer alan ts-en harflerinin anlamı şu şekildedir. ts; türkçeleştirilmiş standart olduğunu ifade eder, en; avrupa normlarına uygunluğu ifade eder. 2008 tarihi iso 9001 belgesinin güncel yayın tarihini ifade eder. TS-EN-ISO 9001:2015 standardın 2015 versiyonunun yayında olduğunu ifade eder. Günümüzde ts en iso 9001 2008 belgesi revize olmuştur. Şu an için kullanılan standart ts-en iso 9001 2015 belgesidir.

 

 

İso 9001 Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

ISO Belgesi (ISO 9001) ilgili standart şartlarının işletme içerisinde sağlanması ve bağımsız belgelendirme firması tarafından bu durumun doğrulanması neticesinde elde edilen bir kalite yönetim sistemi belgesidir. ISO 9001 standardı her sektör ve her işletmeyi kapsayacak şekilde belirlenmiştir. ISO 9001 eğitimi alındıktan sonra, ISO Belgesi almak isteyen işletme, içinde bulunduğu sektörün özelliklerini dikkate alarak standardın maddelerini karşılamak zorundadır. ISO 9001 standardı bir işletmenin müşteri ilişkileri, satın alma faaliyetleri, insan kaynakları, üretim veya hizmet sunumu departmanlarında asgari uyulması gereken şartları ortaya koyar.

İso 9001 Belgesi Almak İçin Geçen Süre?

Standardın istemiş olduğu dokümantasyon şartlarını sağlayan bir işletme Belgelendirme firmasına belgelendirilmek üzere başvuru yapar. Belgelendirme firmasının iso belgesi başvuru evraklarını incelemesi, denetim planlamasını gerçekleştirmesi, planlanan tarihte denetimin gerçekleştirilmesi, denetim esnasında ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların ortadan kaldırılması gibi aşamalardan oluşan belgelendirme süreci için gerekli minimum süre 15-20 gün arasında değişmektedir.
İso belgesi uluslararası geçerli midir?
Akredite kuruluşlardan alınan iso belgesi uluslararası geçerliliğe sahiptir.

 

ISO 9001 Belgesinin Akreditasyon Durumu?

İşletmenizin yapısı, faaliyet gösterdiği pazarın durumu, ihracat yaptığınız ülkeler ve/veya girdiğiniz ihaleler ve belgelerle ilgili yönetmelikler incelenerek size en uygun akreditasyona sahip belgelendirme için karar veriyoruz. Talebiniz doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz belgelerin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi veya ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi) TURKAK Akrediteli veya Yurt Dışı Akreditasyona sahip firmalar (jas anz, Dakks, Ukas, v.b) tarafından  belgelendirilmesini sağlıyoruz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Yönetim sistemi belgelerinde belgelendirme periyodu 3 yıldır.

1. yıl ilk Belgelendirmenin yapıldığı yıldır.

2. yıl 1. gözetim (ara denetim) yapılır.

3. yıl 2. gözetim (ara denetim) yapılır.

3 yıllık belgelendirme periyodu bittikten sonra yeniden belgelendirme yapılarak tekrar 3 yıllık periyoda başlanır.

Unutmayın, Belgelerin 1 ve 2. gözetimleri için yıllık belge kullanım harçlarını ödemeniz gerekmektedir.

ISO 9001 Belgesi Belgelendirmesi İçin Neler Yapıyoruz?

 • Firma ziyaretinde bulunuyoruz.
 • Üretim ya da Hizmet konunuz ile ilgili inceleme yapıyoruz.
 • Belgelendirme için gerekli olan sistem dokumanlarını işletme bünyeniz de hazırlıyoruz.
 • Belgelendirme ile ilgili eksikliklerinizi gideriyoruz.
 • Çalışanlarınıza ve üst yönetiminize belgelendirme konuları ile ilgili eğitim veriyoruz.
 • Hızlı bir şekilde belgelendirme sürecini tamamlıyoruz.

ISO 9001 Belgesi Konusunda Devlet Desteği Varmıdır?

Şirketiniz KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve güncel ise bulunduğunuz ile göre %50-%60 oranın da destekalabilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

 • İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi)
 • Vergi Levhası
 • Oda Sicil Kaydı
 • SGK Hizmet Listesi
 • Kuruluş Gazetesi
 • Adres veya Ünvan Değişikliği varsa son gazete
 • Gıda Firmaları için İşletme Kayıt Belgesi

İhaleler için iso 9001 kalite yönetim belgesi ile ilgili yönetmelik var mıdır?

04.09.2011 İhale Yönetmeliği Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi MADDE 42 – (1) Yeterlik kriteri olarak Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi istendiği durumlarda bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

“ISO 9001 belgesi almak istiyorum” firmamda neler hazırlamalıyım?

Firmanızda hazırlanması gereken dökümanlar;

 1. Zorunlu prosedürler
 2. Diğer bölümlere ait prosedürler
 3. Talimatlar
 4. Planlar
 5. Kalite listeleri
 6. YGG Toplantıları ve toplantılara ait dokümanlar
 7. Formlar olmak zorundadır.
(Visited 29 times, 1 visits today)