x

İnşaat Harcamaları İçin KDV İstisna Belgesi Alınması

Yatırım Teşvik Belgesi onaylandığında Kdv’siz inşaat harcamaları yapılmadan Kdv İstisna yazısının alınması gerekir. Bu yazı alınmadan KDV istisnalı fatura kesilmesi mümkün değildir.

7394 Sayılı Kanun ile 3065 sayılı KDV kanun Geçici 37. maddesinde değişiklik yapılarak 01.05.2022 tarihinden başlamak üzere 31/12/2025 tarihine kadar, İmalat sanayii ile turizme yönelik Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisi istisnası getirilmiştir. İnşaat işleri ile ilgili İcmal Listesi çıkartıldıktan sonra (Cins, Ölçü birimi, Miktar) tespitleri yapılarak GİB sistemi üzerinden (EK-30 ) başvuru yapılarak İnşaat için KDV İstisna belgesi alınması gerekmektedir

  İCMAL LİSTESİ ÖRNEĞİ

İCMAL LİSTESİ ÖRNEĞİ İNDİR

 

KDV İstisna Yazısı Ne Zaman Alınır ve Güncellenir.

KDV İstisna Yazısı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bazı değişiklikler sonrası alınması gereken bir yazıdır. Bu durumlara

  1. Bina inşaat harcamalarında KDV istisnasından yararlanmak için
  2. Bina inşaat harcama listesinde revizyon yapıldığında

ilgili işlem E-TUYS sisteminde tamamlandıktan sonra KDV İstisna Yazısı alınması veya güncellenmesi gerekmektedir.

(Visited 8 times, 1 visits today)