HİZMETLERİMİZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgeleri yatırımcılara yönelik bir teşviktir. Yeni tesis, kapasite arttırımı, teknoloji yenileme, modernizasyon yatırımlarından KDV, vergi muafiyetleri, faiz indirimleri, SGK teşvikleri vermektedir. Firmamız bölgedeki ilk ve en güçlü yatırım teşvik danışmanlık firmasıdır.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürünün hammaddeden başlayarak, üretiminden ve müşterinize ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreç de çevresel faktörlerin belirlenmesi, kontrol altına alınması ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması sağlayan bir yönetim sistemidir.

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 Standardı, Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kontrol altına alınması, minimim seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için uygulamada bir rehber özelliği taşır.

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 Standardı, Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kontrol altına alınması, minimim seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için uygulamada bir rehber özelliği taşır.

IATF 16949:2016 OTOMOTİV KALİTE SİSTEMİ

TS 3, dünya çapında tanınmış otomotiv sektörüne ait gereksinimlerin tarif edildiği bir teknik doküman olup, Kuzey Amerikan QS–9000, Alman VDA 6,1, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi Avrupa otomotiv standartlarını şemsiyesi altına alarak yeni bir standart olarak benimsenmiştir.

IATF 16949:2016 OTOMOTİV KALİTE SİSTEMİ

TS 3, dünya çapında tanınmış otomotiv sektörüne ait gereksinimlerin tarif edildiği bir teknik doküman olup, Kuzey Amerikan QS–9000, Alman VDA 6,1, Fransız EAQF, İtalyan AVSQ gibi Avrupa otomotiv standartlarını şemsiyesi altına alarak yeni bir standart olarak benimsenmiştir.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO’NUN TANIMI ISO; ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. International Organization for Standardization…

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO’NUN TANIMI ISO; ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. International Organization for Standardization…

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 Gıda zinciri boyunca mevcut ve potansiyel tehlikelerin analiz edilerek belirlenmesi, kontrol noktalarının ve önlemlerinin belirlenmesi, sistemin uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve analizini, sistemin iyileştirilmesini iç ve dış şartlardaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmesini şart koşar.

ISO/IEC 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi güvenliği standardı kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır. Kurumunuzdaki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını gerektirir.

ISO 10002:2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesinden en az dört kat daha masraflıdır. Sürekli olarak müşteri kaybeden kuruluşlar zarar gören itibarlarını onarmak için büyük çaba gösterirler.

ISO 13485:2016 MEDİKAL KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 13485, size sağlayacağı uyum ve kalite kontrol protokolleri sayesinde müşterilerinize ve yatırımcılarınıza karşı uzun dönemde de başarınızı garanti altına alacak bir yönetim sistemi oluşturmanızı sağlar.

TSE BELGESİ

Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK BELGESİ

Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

CE BELGESİ

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı ‘European Conformity’, Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün direktifleri” olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir.

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

KURUMSAL DANIŞMANLIK

Faaliyetlerin kişiden bağımsızlaşması, işletmede süreçlerle yönetim anlayışının olmasıdır. Kurumsal işletmelerde bilgi kişinin hafızasında değil kurumun hafızasında saklanır. Herkesin aynı iş yapma kültürüne sahip olması hedeflenir ve tüm çalışanlar şirket kimliğini dışarıya aynı yansıtır. Güçlü, uzun ömürlü ve değer yaratabilen bir şirket olmak için kurumsallaşmak şarttır.

MARKA TESCİL

Marka tescili de bu işaretlerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından gerekli süreçler ve işlemler tamamlandıktan sonra bir belge ile koruma altına alınmasıdır. Marka Nedir: Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Neler marka olabilir: Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olabilir.

KOSGEB PROJELERİ

Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99 oluşturan KOBİ’lerin en büyük sorunu finansman sıkıntısı! KOSGEB, yeni dönemde hazırladığı desteklerle Kobilere yaklaşık 500 MİLYON TL dağıtarak bu soruna çözüm sunuyor. Bu desteklerden yararlanmak için tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri DAP Proje Danışmanlık uzmanları tarafından verilmektedir.

TÜBİTAK PROJELERİ

TÜBİTAK, ülkemizde bilim ve teknoloji yolunda ilerleyen vatandaşlar yetiştirmek istemektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşları arasında yer almaktadır. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK projeleri destekliyor.