x

Ges Yatırım Teşvik Belgenizi 7 İş Gününde Bakanlıktan Almaktayız.

Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgar enerjisi yatırımları yeni yapılan değişiklik ile birlikte yatırım yeri farketmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmış ve kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.

GES Yatırım teşvik belgesi ve RES yatırım teşvik belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan alınmaktadır. 

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanacaktır.

Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile;

“Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.” yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır.

Buradan hareketle  240 KW  ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvik Belgesi ve Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvikleri ve Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi bölgesel yatırımlardan yararlanacaktır.

Fabrika çatı, tarım arazileri veya ahırların üzerine yapılacak Güneş Enerjisi Elektrik üretimi yatırımları için bölgesel yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

Ayrıca tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsak Kalkınmayı Destekleme Kurumu KKDK – Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 hibe alınabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1 ile 2. bölge illeri için 3 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 1,5 milyon TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

Bölgesel yatırım teşvik belgesi kapsamında; Yatırım yeri farketmeksizin

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI
TEŞVİK BÖLGELERİ 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE
KDV Muafiyeti Var Var Var
Gümrük Muafiyeti Var Var Var
Vergi Muafiyeti (%) (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti) 30 40 50
SGK İşveren Prim Muafiyeti 6 yıl 7 yıl 10 yıl (4)
SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı 25 35  
Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var
Faiz veya Kar Payı Desteği (TL/Döviz) Yok Yok Yok
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar) Yok Yok Var
Sigorta Primi Desteği – Çalışan Payı Yok Yok Var
Yapı Harçları Muafiyeti Var Var Var
Emlak Vergisi Muafiyeti Var Var Var
Damga Vergisi Muafiyeti Var Var Var

Yatırım Teşvik Bölgeleri – İllerin Yatırım Teşvik Konuları ve Asgari Yatırım Tutar ve Kapasiteleri

İllerdeki yatırım teşvik konusu sektörleri, asgari yatırım tutarı ve kapasitelerini görmek için illerin üzerine tıklayınız.

-İllerin Yatırım Teşvik Bölgeleri Dağılımı (01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı, Devlet Teşvikleri ve Destekleri Danışmanlık Hizmetleri Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Sivas, Niğde, Konya, Sakarya, Yozgat vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri Uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

(Visited 115 times, 1 visits today)