x

Finansal Kiralama İşlemleri

Finansal Kiralama ya da Leasing adı verilen işlem ile günümüzde özkaynakların yetersiz olduğu ya da bu yolla yatırımın finanse edilmesini terih eden işletmeler için kullanılabilecek bir seçenektir. Bu uygulama kapsamında temin edilecek makine teçhizat finansal kiralama ya da leasing şirketi (genellikle bankalar tarafından kurulmuş finansal iştiraklerde oluşmaktadır.) tarafından satın alınmaktadır ve yatırımcıya teslim edilmektedir. Bu sayede yatırımcı tarafından makineler için kaynak ayrılmamış olur. Elbette sağlanan bu finansmanın da bir maliyeti bulunmaktadır. Ancak bu maliyet zamana yayılarak ödenebilmektedir.

Leasing ya da Finansal Kiralama şirketi tarafından satın alınarak yatırımcıya kullanılmak üzere teslim edilen makineler yatırım dönemi boyunca işletilmeye başlar. Bir çeşit kiralama modeli olan bu işlem sayesinde aylık ya da 3 aylık kira bedellerinin ödenmesi ile birlikte makine temin edilebilmektedir. Bu şekilde düşük kaynak tahsisi ile büyük yatırımların yapılması mümkün olmaktadır. Bu işlemin karşılığında ise finansal kiralama ya da leasing şirketlerine kira bedeli içerisine finansman bedeli de ilave edilmektedir.

Öncelikle yatırımcı bakanlığa başvuru yaparak Yatırım Teşvik Belgesi alması gerekmektedir. Eğer yatırım projesi belge alabilecek nitelikteyse ve başvuru usulüne uygun bir biçimde yapılmışsa, bu durumda yatırımcı teşvik belgesini alarak kullanmaya başlayabilir. Bu belge kapsamında birçok destek ve teşvik unsuru uygulanmaktadır. Bunlardan makine ve teçhizat temini ile ilgili olanlar KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetidir. Yatırımcının sahip olduğu bu desteklerden finansal kiralama ya da leasing yoluyla temin edilen makine teçhizatı da yararlanması gerekmektedir. Bu uygulamaya teşvikli finansal kiralama ya da teşvikli leasing denir.

Bu şartlarda finansal kiralama veya leasing yoluyla temin edilen makine teçhizatın da yukarıda bahsedilen desteklerden yararlanabilmesi için öncelikle hem yatırımcı hem de finansal kiralama şirketi bakanlığa başvuru yapmalıdır. Bu başvurunun incelenmesi neticesinde hem yatırımcı için hem de finansal kiralama şirketi için birer makine teçhizat listesi onaylanır. Onaylanan bu liste ile birlikte finansal kiralama şirketi yatırımcının teşvik belgesi kapsamı yatırımında kullanılmak üzere makine teçhizat temin edebilir.

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FİNANSAL KİRALAMA NEDİR?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında finansal kiralama ya da leasing işlemi doğrudan kiralama yapılmasından daha farklı bir prosedür içermektedir. Bu kapsamda öncelikle yatırımcının bir Yatırım Teşvik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Yapılan finansal kiralama sözleşmesinin ardından bakanlığa başvurularak teşvik belgesi kapsamında uygulanan desteklerden yararlanacak şekilde teşvikli finansal kiralama ya da teşvikli leasing işleminin yapılması mümkündür olmaktadır.

TEŞVİK BELGELİ FİNANSAL KİRALAMA NASIL YAPILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında finansal kiralama ya da leasing işlemi yapılması için yatırımcı ve şirket arasında sözleşme yapıldıktan sonra belge sahibi yatırımcıya teslim edilmek üzere makine teçhizat finansal kiralama şirketi tarafından satın alınır. Her iki listenin de onaylanması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Her iki listeni de onaylanması ve teşvik belgesiyle ilişkilendirilmesi neticesinde teşvikten yararlanarak makine temini mümkün olacaktır. Bu şekilde yatırım teşviklerinden yararlanarak leasing yapılabilmektedir.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)