x

24.02.2022 Gün ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5209 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6.Maddesi ile Lisansız Güneş Enerjisi (GES) ve Lisansız Rüzgar Enerjisi yatırımlarına 4.Bölge Teşvikleri verilmiştir.

A-Fabrika Çatılarındaki Güneş Enerjisine(GES) Verilen Teşvikler Nelerdir?

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar uyarınca Lisansız Güneş Enerjisi (GES) ve Lisansız Rüzgar Enerjisi yatırımlarına verilen teşvikler şunlardır:

Sıra No Verilen Teşvikler Oran veya Süre
1 İndirimli Kurumlar Vergisi En Az %30
2 Sigorta Primi İşveren Desteği %30 ve 6 Yıl
3 KDV İstisnası %100
4 Gümrük Vergisi Muafiyeti %100

B-OSB’lerdeki Fabrika Çatılarındaki Güneş Enerjisinden Dolayı İndirimli Kurumlar Vergisi Nasıl Uygulanır?

Teşvik Bölgeleri OSB Dışı YKO OSB İçi YKO OSB Dışı SGK Teşviki OSB İçi SGK Teşviki
1-İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa %30 %40 6 7 Yıl
2-Adana-Bolu-Konya-Kayseri %30 %40 6 7 Yıl
3-G.Antep-Mersin-Uşak-Manisa %30 %40 6 7 Yıl
4-Hatay-Elazığ-Malatya-Düzce-Afyon %30 %40 6 7 Yıl
5-K.Maraş-Adıyaman-Kilis-Osmaniye %40 %50 7 10 Yıl
6-Ş.Urfa-D.Bakır-Mardin-Batman-Şırnak %50 %55 10 12 Yıl

İmalatçı firmalarda 2022 Yılında uygulanacak vergi indirimi oranı şöyledir:

Teşvik Bölgeleri Normal KV. Oranı Vazgeçilen KV Oranı İnd.KV Oranı
1-İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa %22 %22 0
2-Adana-Bolu-Konya-Kayseri %22 %22 0
3-G.Antep-Mersin-Uşak-Manisa %22 %22 0
4-Hatay-Elazığ-Malatya-Düzce-Afyon %22 %22 0
5-K.Maraş-Adıyaman-Kilis-Osmaniye %22 %22 0
6-Ş.Urfa-D.Bakır-Mardin-Batman-Şırnak %22 %22 0

Örnek:

İstanbul’da 40 Halı makinası ile halı imalatı işiyle uğraşan (T) Halı A.Ş.’nin, 2022 yatırım faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

1- OSB’de bulunan fabrika binası çatısına kurulacak 10 MG GES Yatırımı için 28.02.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 100.000.000.-TL tutarında Bölgesel “Yatırım Teşvik Belgesi” almıştır. Bu yatırıma 12.03.2022 tarihinde başlanılmış ve 31.03.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

2-2022/01-03 döneminde halı imalatı ile ilgili Geçici Vergi Matrahı 60.000.000.-TL’dir.

3-Yatırım harcaması ve yatırıma katkı tutarı 2022/01-03 döneminde şöyledir:

İller 2022/01-03 Yatırım Harcanası Tutarı (TL)
İstanbul 20.000.000.-

 

Yatırım

Yapılan İller

Yatırıma Katkı Oranı

(2022/01-03)

Yatırıma Katkı Tutarı

(2022/01-03)

Yatırım Döneminde Yatırıma Katkı Tutarı( 2022/01-03) (%100)
İstanbul %40 8.000.000 8.000.000

4-İndirimli Kurumlar Vergisi matrahı, ödenecek ve vazgeçilen Kurumlar vergisi şöyle hesaplanır:

Yatırım Verileri Yat.Dön.YKT Yat.Dön.Vergi İnd. İnd.Kurumlar V.Matrahı Normal Kurumlar V.Matrahı Hesap.Kurumlar V.
İstanbul 8.000.000 0,22 36.363.636 23.636.364 5.200.000

 

GES Olmasaydı Normal Kurumlar vergisi (TL) GES Teşviki Olduğu İçin Çıkan Kurumlar Vergisi (TL) Vazgeçilen Kurumlar Vergisi (TL)
60.000.000x%22= 13.200.000. 5.200.000.-TL 8.000.000.-TL

Kaynak:

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı Yasal Dayanak
24.02.2022 – 31760 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 5209 Sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararı

 

25.02.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

(Visited 29 times, 1 visits today)