x

Bitlis Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2022 BİTLİS BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*)
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler ve Cazibe Merkezi Programı (**) 6. Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları 
1 0121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012- 28440) (Değişik: RG- 21/8/2020-31220) Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 1 Milyon 500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 1 Milyon 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon 500 Bin TL
4 17 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) 1 Milyon 500 Bin TL
Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
5 18 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855) Giyim eşyası imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 1 Milyon 500 Bin TL
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar)
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 1 Milyon 500 Bin TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai- kimyasal ürünlerin imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
14 2423 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
17 2511 İç ve dış lastik imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
18 26 (261, 2693.2,
2694.1, 2695.3 ve
2695.4 hariç)
 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 1 Milyon 500 Bin TL
19 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 1 Milyon 500 Bin TL
20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri,hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 1 Milyon 500 Bin TL
21 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
23 2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
25 2695.1, 2694.2.01, 01.03.2694 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı 1 Milyon 500 Bin TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 1 Milyon 500 Bin TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 1 Milyon 500 Bin TL
28 28 Metal eşya 1 Milyon 500 Bin TL
29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) 1 Milyon 500 Bin TL
30 29 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Makine ve teçhizat imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
31 2929 Sınai kalıp 1 Milyon 500 Bin TL
32 30 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
34 32 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 1 Milyon 500 Bin TL
37 3530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 1 Milyon 500 Bin TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 1 Milyon 500 Bin TL
39 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 18.03.3699 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı 1 Milyon 500 Bin TL
40 (Mülga: RG-22/6/2018-30456)
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 1 Milyon 500 Bin TL
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 1 Milyon 500 Bin TL
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 500 m2
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 1 Milyon 500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 Milyon 500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi 1 Milyon 500 Bin TL
47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 1 Milyon 500 Bin TL
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon 500 Bin TL
49 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 1 Milyon 500 Bin TL
50 (Değişik: RG- 28/2/2019-30700) Seracılık 5 dekar
(**) Bitlis Cazibe Merkezleri (CMS) Programında;  31/12/2022 tarihine kadar Bakanlığa yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmış Yatırımcıların faydalanacağı, imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar veya asgari 200 kişilik istihdam sağlayacak çağrı merkezi yatırımları veya asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva eden veri merkezi yatırımları Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. Bu kapsamda sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. (Değişik: RG-07/10/2020-313267)