Yurt Dışı Pazar Destek Proğramı


KURUM : KOSGEB
MİKTAR : 300.000 TRY
SON BAŞVURU :

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri ve bunun gibi birçok konuda destek sağlayacağını duyurdu.  Programın destek miktarını 300 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 70’i geri ödemesiz olacak bu desteğin, örneğin 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ , bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB’e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar çıkabilecek. 

Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı: % 70 (yetmiş) Geri Ödemesiz,  % 30 (otuz) Geri Ödemeli 

Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.
  • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
  • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Destek Limitleri 

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Personel Gideri

100.000

Yazılım ve Donanım Giderleri

100.000

Tanıtım Giderleri

100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alım Giderleri

100.000

 

 

https://www.kosgeb.gov.tr