Yazarların ilk eserine destek sağlanacak


KURUM : Bakanlık Destekleri
MİKTAR : 256000 TRY
SON BAŞVURU : 2023-01-01

Yazarların ilk eserine destek sağlanacak

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edebiyat Eserlerini Destekleme Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle yazarların ilk eserlerine destek sağlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan, Edebiyat Eserlerini Destekleme Yönetmeliği, yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yayımlanması, yeni yazarların desteklenmesine yönelik bakanlık tarafından sağlanacak maddi desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yeni yönetmelikle destek başvuruları yazarlarca değil yayınevleri üzerinden gerçekleştirilecek. Türk lirası cinsinden sağlanacak destekler için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkanları ve serbest bırakma oranları çerçevesinde, o yılın bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak. Yayın desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Başvuru Şartları

  • Eseri yayımlayacak yayımcı aşağıdaki şartlar çerçevesinde yayın desteğine müracaat edebilir
  • Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği veya Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olması
  • Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,
  • Üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması
  • Üretilecek eserin özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması,
  • Eserin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması,
  • Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Eserin yazara ait ilk eser olması.

 

 

Yayıncılar aldıkları desteğin %35’ni yazara ödemekle mükelleftir.

 

Başvurular yayımcı tarafından her yıl şubat ve ağustos aylarında Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edilecek başvuru formu ile form ekinde belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe elden ya da posta yoluyla ibraz edilmesi suretiyle yapılır.