Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı


KURUM : Kalkınma Ajansları
MİKTAR : 3750000 TRY
SON BAŞVURU : 2018-02-21

Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 02.01.2018 tarihi itibariyle Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program kapsamında toplam 10.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.

Proje başvuruları 16 Şubat 2018 Saat: 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 21 Şubat 2018 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak DAKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP04)

Referans No:

TRB2/18/KÖAP04

Program Türü

Mali Destek/Doğrudan Finansman Desteği/ Küçük Ölçekli Altyapı

Başvuru Süreci

Program ilan tarihi

Başvuru başlangıç tarihi

Son Başvuru Zamanı

02/01/2018

05/01/2018– 09:00

Elektronik: 16/02/2018 Saat: 23:59
Evrak teslim:21/02/2018 Saat:17:00

Proje Uygulama Takvimi

Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih

Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
 

15/04/2018

15/04/2020

Genel Amaç

TRB2 bölgesinde mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin temel altyapı (elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol vb.) eksikliklerinin giderilmesi, imalat sektörlerinin faaliyet gösterdiği bu ortak alanların teknik, fiziki, sosyal ve idari altyapılarının geliştirilerek yeni yatırımlar yapılmasının sağlanması ve Bölgenin rekabet gücünün artırılması

Program Önceliği

Öncelik 1: Atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
Öncelik 2: Yenilenebilir enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
Öncelik 3: Çevre düzenleme, sosyal/idari altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
Öncelik 4: Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanıma olanak verecek ortak sistemlerin geliştirilmesi
Öncelik 5: Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuvar, atölye, tesis, donatı
vb. altyapıların oluşturulması, güçlendirilmesi ve modernizasyonu

Bütçe Kuralları

Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.

Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2'sini geçemez.

Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini geçemez.

Bütçe

10.000.000 TL

Destek Miktarı

Asgari tutar: 500.000 TL      
Azami tutar: 3.750.000 TL

Destek Oranı

Asgari:  % 25
Azami:  % 75

Süre

24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

Küçük Sanayi Siteleri

İl Özel İdareleri

Belediyeler

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Başarı Kriterleri

Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır.