V2X Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi


KURUM : TÜBİTAK
MİKTAR : 2000000 TRY
SON BAŞVURU : 2016-09-09

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Akıllı ulaşım sistemleri alanında araçlar ve ulaşım alt yapılarının gömülü sistem çözümleri ile ağ yapılı, daha güvenli, daha verimli, daha çevreci hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Çağrı kapsamında aşağıdaki başlıkların herhangi biri ile ilgili projeler değerlendirilecektir.

 • Diğer araçlara (V2V) veya dış ağlara (V2I) kablosuz bağlanabilen; IEEE802.11p protokolü ile uyumlu ve/veya 4G, LTE, VLC gibi alternatif haberleşme teknolojilerini veri güvenliğini sağlayarak kullanabilen araç haberleşme sistemlerinin maliyet etkin şekilde geliştirilmesi,
 • Trafik emniyeti uygulamalarına yönelik V2X gömülü sistemler geliştirilmesi; kaza uyarısı, yavaş araç uyarısı, yol durumu uyarısı, kavşak çarpışma uyarısı vb. çözümler,
 • Trafik verimliliği uygulamalarına yönelik V2X gömülü sistemler geliştirilmesi; trafik ışıklarında durmadan geçmek için hız önerisi, gelişmiş rota yönlendirme vb. çözümler,

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

-Tüm ürünlerin ETSI TR 102 638 dokümanında verilen standartlara ve otomotiv endüstrisi standartlarına uygun olmaları beklenmektedir.

-V2X ürün ve teknolojilerine dair teknik özellikler ve metrikler:

 • En düşük paket değişim frekansı=10Hz, gecikme <100ms
 • En düşük paket değişim frekansı=2Hz, gecikme <100ms
 • En düşük paket değişim frekansı=1Hz, gecikme <100ms
 • Doğru araç konumlandırması yapabilmeli, en düşük paket değişim frekansı=10Hz, gecikme <100ms
 • Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
 • Uygulamanın ve gereksinimlerinin ETSI standardına uygun şekilde belirlenmesi (Beklenen Çıktı: Gereksinim dokümanı)
 • Tasarım yapılması ve prototip gerçeklenmesi, yazılım benzetim ve laboratuvar ortamında test edilmesi (Beklenen Çıktı: Tasarım dokümanı; Sistem prototipi)
 • Saha, performans, yük ve stres testlerinin yapılması (Beklenen Çıktı: Saha test dokümanları)

-Projelerde hem yazılım hem de donanım geliştirme faaliyetlerinin birlikte bulunması gerekmektedir.

-Projelerde veriye dayalı modelleme çalışmalarının yapılması tercih sebebidir.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

 • Salt yazılım geliştirme faaliyetlerine dayalı projeler desteklenmeyecektir.
 • Çağrının odak noktası çağrı metninde belirtilen şartları taşıyan gömülü sistemlerin geliştirilmesidir. Bu yüzden tesis/alt yapı geliştirmeye yönelik projeler desteklenmeyecektir. Sadece entegrasyon/montaj içeren uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
 • Düşük performanslı (hobi düzeyi) işlemci ve mikro kontrolcü içeren geliştirme kartlarının kullanıldığı projeler desteklenmeyecektir.

Çağrı Takvimi  

Çağrı Açılış Tarihi 22 Haziran 2016

Çağrı Kapanış Tarihi 23 Eylül 2016

Ön Kayıt Son Tarih* 9 Eylül 2016 Saat 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 22 Temmuz 2016 - 23 Eylül 2016 Saat 17:30

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar

Proje Süresi Üst Sınırı: 24 Ay

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL

Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL

İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur.

Diğer Hususlar:

 • Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.
 • Projede hedeflenen tasarımların doğrulanarak ticarileştirilebilmesi için ana sanayi ve yan sanayi işbirliğine dayalı planlamanın yapılması önerilmektedir.

İrtibat Noktası

Çağrı Sorumlusu Süleyman BİÇER 0 312 468 5300/1823 suleyman.bicer@tubitak.gov.tr

Çağrı Sorumlusu Yrd. Burak ŞİŞMAN 0 312 468 5300/1821 burak.sisman@tubitak.gov.tr

Ön Kayıt Sorumlusu Fatih M. ŞAHİN 0 312 468 5300/1765 fatih.sahin@tubitak.gov.tr

1511 Program Sorumlusu Halil Emre POLAT 0 312 468 5300/1846 halil.polat@tubitak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/1511 E-mail: 1511@tubitak.gov.tr

İlgili Belgeler

 • 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları
 • 1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Ek Bilgi

 • Proje başvuru tarihi itibari ile proje ekibinde proje konusu ile ilgili en az lisans düzeyinde firma çalışanı personel istihdam edilmeyen projeler hakem ataması yapılmadan ön incelemede reddedilir.
 • Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.