TURQUALITY Destekleri

                                                                                                     TURQUALITY Destekleri

TURQUALITY destek programı, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2006/4 sayılı TURQUALITY Tebliği çerçevesinde yürütülen devlet destekli teşvik programıdır.

TURQUALITY destek programı, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY Desteklerinin Kapsamı ve Destek Oranı Nedir?

TURQUALITY Programı, yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ekonomi Bakanlığınca TURQUALITY Destekleri alması kararlaştırılan firmalara sağlanmaktadır.

TURQUALITY Destek kapsamına alınan firmalara ait markaların harcama kalemi ve destek oranı şu şekildedir:

Marka Desteklerinin Kapsamı ve Destek Oranı Nedir?

Marka Programı, TURQUALITY kapsamına alınamayan kurumsal firmaların markalarının yurtdışında desteklenmesini amaçlayan bir alt teşvik programıdır.

Bu programın teşvik unsurları ve oranı TURQUALITY destek programı ile aynı olup; tek farkı Marka programında destekleme üst sınırının olmasıdır.

Marka Desteği Kapsamına alınan firmalara ait markaların harcamaları kalemleri ve oranları şu şekildedir:

Turquality ve Marka Programına Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ekonomi Bakanlığı 2006/4 sayılı TURQUALITY Tebliği kapsamında TURQUALITY veya MARKA programına müracaat edecek firmalara öncül iki şart getirmiştir.

Buna göre başvuruda bulunan firmaya ait markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ve bunun yanında Bakanlığa arz edeceği İş planında, yurtdışında kendisine Hedef Pazar/Hedef Ülke olarak belirtileceği ülkelerden de en az birinde Markasını tescil ettirmiş olması gerekmektedir.

Bu öncül koşullar da sağlandıktan sonra:

  1. Turquality ön değerlendirme testi uygulanır.
  2. Test sonucunda 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alındığında başvuru yapılabilir.
  3. Test sonuç sayfası ve başvuru dökümanları hazırlanarak Turquality otomasyon sistemine yüklenir.
  4. Evraklar ayrıca Turquality Sekreteryasına gönderilir.
  5. Başvuru ücreti yatırılır.
  6. Şirket incelemesi için tarih alınır.

Nokta Danışmanlık olarak TURQUALITY Hizmetlerimiz:

Nokta Danışmanlık olarak Turquality Programına başvurmak isteyen firmalara programın gereksinimlerini karşılamaları konusunda ve kurumsal gelişmelerini destekleyecek alanlarda destek vermekteyiz. 

Nokta Danışmanlık, bu kapsamda firmalarımızı Turquality bakış açısı ile incelemekte ve Turquality Programı’na başvuru ve inceleme sürecinde firmalarımıza destek olmaktadır.

Nokta Danışmanlık olarak firmalara Denetime Hazırlık, Stratejik İş Planının Oluşturulması ve Turquality Programı sonrasında Gelişim Yol Haritasındaki projelerin uygulanmasında destek olmaktayız. 

Turquality programına kabul edilmeniz için şirketinizce gerekli olacak tüm evraklar tarafımızca hazırlanır ve başvuru süreleri içerisinde ilgili yerlere iletilir.

Şirketinizin, kurumsal yönetim, marka performansı, pazarlama performansı, bilgi işlem teknolojileri gibi alanlarda TURQUALITY markası olabilmesi için gerekli performans kriterleri incelenir, gerekli iyileştirilmelerin yapılabilmesi için öneri ve destek sunulur.

Turquality otomasyon sistemi kullanımı ile ilgili şirketinizin bir personeline eğitim verilir.

Gerek Turqualıty öncesi gerekse Turquality kapsamına alındıktan sonra teşviklerin alınmasına kadar her aşamada şirketinize danışmanlık hizmeti sağlanır.

Nokta Danışmanlık olarak, TURQUALITY danışmanlığı konusunda Türkiye’de  oldukça iddialıyız.

Daha detaylı hizmetlerimizi öğrenmek için lütfen bizimle  iletişime geçin, siz de TURQUALITY seçkin markalar kulübü arasında yer alın.