TÜBİTAK Destekleri

Tübitak Proje Destekleri

TÜBİTAK Ulusal Destek Programları ile Türkiye’deki özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.

Yapılan başvurularda projelerin %75’i KOBİ’lere, %25’i ise büyük işletmelere ait olduğu belirtilmiştir. Destek alan kuruluşların, büyük bir çoğunluğunu yine KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’leri Ar-Ge yaptırmaya özendirmek için firmalar tarafından sunulan ilk 2 projenin % 75’e kadar geri dönüşümsüz olarak desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaçla;

 • Ürün bazında: Yeni bir ürün üretilmesi, Mevcut ürünün geliştirilmesi, Ürün kalitesi veya standardının geliştirilmesi.
 • Makine bazında: Yeni makine geliştirilmesi, Yeni tekniklerin geliştirilmesi, Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmelidir.
 • Yenilik bazında: Dünya’da yeni, Türkiye’de yeni olması hedeflenmektedir.

Destek Kapsamı:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Makine Ekipman giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
 • Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır.
 • Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri destek kapsamındadır.