Sosyal Medya için Şirket Stratejileri Nasıl Olmalı

Günümüzde İşletmeler için nasıl bir sosyal medya kullanım stratejisi geliştirilmeli

Türkiye’de nüfusun %60’ı 48 milyon kişi internete bağlanıyor.  Türkiye’deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyonken, sosyal medyaya mobilden bağlanan kullanıcı sayısı ise 42 milyon. Büyümeye baktığımızda Türkiye’de 2016 Ocak ayından bu yana internet kullanıcı sayısının %4 ile 2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının ise %14 ile 6 milyon arttığını görüyoruz. Ülkemizde sosyal medyayı mobilden kullanan kişi sayısı ise son bir yıl içerisinde %17 oranında artmış durumda.  Türkiye’deki cihaz kullanıcılarının %95′i cep telefonu sahibi ve %75′i akıllı telefon kullanıyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar kullanımı %51 oranındayken, TV’nin %98 ile hayatımızda hala önemli bir yeri var. Kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. TV karşısında geçirilen vakit ise ortalama 2 saat.

Peki bu durum karşısında işletmeler sosyal medya karşısında ne yapmalı Robert Half Technology tarafından 1400 ABD şirketi CIO’su arasında yapılan bir ankette %54 nün işyerinde Facebook, Twitter, Linkedin ve My Space gibi sosyal medya sitelerinin kullanımını engellediklerini ortaya koymuştur. Geri kalanların yüzde 19’u sadece iş amacıyla erişime izin vermekte  yüzde 16’sı sınırlı kişisel kullanıma izin vermekte, yüzde 10’u iş saatleri sırasında tam erişime izin vermektedir. Burada yatan temel kaygı ise şudur: çalışanların işlerini yapmak yerine bu sitelerde zaman harcayacakları düşüncesidir. Bu yüzden erişimin tamamen kapatılması çözüm olarak görülmektedir.  Bu, özellikle mobil cihazlarla bu sitelere her yerden erişebilen günümüz koşullarında yanlış bir yaklaşımdır. Çalışanlar gündüz telefonlarından gece ise bilgisayarlarından bu sitelere girerler

Peki bu durumda işletmeler ne yapmalı bu sorun gibi durun problemi nasıl fırsata çevirmeli bu durumdan nasıl faydalanmalıdırlar. Burada özellikle IBM örneğini vermek gerekir  IBM çalışanlarını internete girmeleri için teşvik etmişti. 2005’te ise blog yazma kılavuzunu oluşturan ilk şirketlerden biri olarak öncülük yapmıştı. İzleyen dört yıl içerisinde sadece blogları değil tüm sosyal siteleri içerecek şekilde bunu geliştirdiler. Bu durum firmaya daha sağlıklı ve maliyeti düşük bir müşteri ilişklileri yönetim fırsatı sunarak çok büyük oranda tasarruf etmesini sağladı.

 Temel sorunumuza geri dönecek olursak eğer Sosyal Medya karşısında işletmelerin alacağı tavır öncelikli olarak çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmek olacaktır. İşletmenin sosyal medya karşısındaki temel politikasını içeren bir kılavuzun hazırlanması gerekmektedir. Kılavuz çalışanlara sınırları göstererek firmanın bu konudaki açık tutumunu destekleyecektir. Çalışanlarınız ister kendi özel kimlikleri isterlerse şirket kimliği altında uymaları gereken kuralları bilmelidirler. Keza özel kimlikleri ile yapacakları açıklamalar ve paylaşımlarda şirketinize katkı yada zarar verebilir. Sıkıntılı bir duruma ne kadar erken müdahale ederseniz edin elektronik ortamda kaybolması veya unutulması imkânsızdır. İşletmelerin bu tip krizler ile karşı karşıya kalmaması açısından çalışanlarına sosyal medya politikalarının açıklanması daha da önemlisi sosyal medya okur yazarlığı eğitiminin verilmesi şarttır. 2009 yılında Honda firması Facebook’ta yeni Accord modelini piyasaya sunduğunu açıklamış ve bu bildirim üzerine tasarım için olumsuz çok fazla yorum almıştı. Ancak bir çalışan “ Tasarım ilginç, Hiç düşünmeden alırım” diye yazmıştı. Ve bu kişi Honda’nın sözcüsü olmamasına ve söylediklerinde samimi olmasına rağmen kendini Honda çalışanı olarak etiketlemesi yüzünden şirketten uyarı almıştır. Honda söz konusu yazıyı Facebook’tan hemen kaldırmış ve bir açıklama yazmıştı ama bunlar büyüyen ateşi körüklemekten başka bir işe yaramadı.  Bunun için en güzel örneği Kodak firmasının kılavuzunda görmekteyiz.

            “ Bir birey olarak yazdığınız zaman bile insanlar sizin Kodak adına konuştuğunuzu varsayabilirler. Eğer fotoğrafçılık, baskı yada Kodak işiyle ilintili başka konularda blog yazıyor ya da tartışmaya katılıyorsanız dürüst olun ve Kodak için çalıştığınızı açıklayın; öte yandan eğer resmi şirket sözcüsü değilseniz şu anlamda bir feragat belgesi ekleyin “ ifade edilen fikirler ve tutumlar bana aittir. Eastman Kodak şirketininkileri yansıtmaz” “

Sonuç olarak bugün sosyal medya insanlar için vazgeçilmez olmuştur günde ortalama 7 saatlerini burada geçirmekteler ve tamamen özgürdürler siz ister engelleyin isterseniz engellemeyin, kişiler bu ortamda sizi temsil etmeye devam edecekler ve kullanılacaktırlar. Akar suyun karşısına bir bent yapmaktansa bu suya yön vererek sınırlarını belirleyerek istediğiniz tarafa akmasını sağlayın böylece hem kurumsallığınıza katkı sağlanmış hem de çıkabilecek olası krizlere karşı önlem almış olacaksınızdır.