Konya Ovası Projesi(KOP) KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI


KURUM : Bakanlık Destekleri
MİKTAR : 3000000 TRY
SON BAŞVURU : 2017-08-18

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Tarım ve kırsal kalkınma bu program kapsamında desteklenerek KOP bölgesinde doğal çevrenin korunması esas alınarak, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Çağrı kapsamında aşağıda verilen herhangi biri ile ilgili projeler değerlendirilecektir.

  • Bahçe bitkilerinin
  • Bahçe Bitkileri,
  •  Örtü Altı Sebzecilik,
  •  Küçükbaş Hayvancılık,
  •  Serbest Sistem Kanatlı Hayvancılık,
  •  Arıcılık,
  •  Tıbbi Aromalı Bitkiler,
  •   Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetler (Geleneksel ürün işleme kurutma ve paketleme, ev pansiyonculuğu, el sanatları, mantar üretimi, turizm alanları ve geleneksel ürünlerin tanıtılması)

 

Destekten Kimler Yararlanacak?

Tebliğ kapsamında destekten resmi kurumlar faydalanacaktır.

Destek Miktarı

 

Diğer Destekler

Yeni İşletme Tesis Destekleri

 

Asgari

Asgari

Destek Miktarları

200.000 TL

300.000 TL

 

Azami

Azami

 

2.000.000 TL

3.000.000 TL