Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği, Arıcılık, Koç-Teke ve Manda Yetiştiriciliği Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi


KURUM : Bakanlık Destekleri
MİKTAR : TRY
SON BAŞVURU :

Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi için 3 yıllık dönemde uygulanacak hibe oranları tespit edildi. Bakanlar Kurulu'nun, Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2017-2019 yıllarında uygulanacak karara göre, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

Karar, gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda, düve üretimi işletmesi kurması veya kapasitesini bu seviyeye çıkarması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurması veya kapasitelerini 500 baş olacak şekilde artırması, işletmelerin rehabilitasyon yatırımları ve bu işletmelerden koç-teke alımı yapacak yetiştiricileri, gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 1000 damızlık kazla 1000 ticari hindi ve 500 ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları, gerçek ve tüzel kişi üreticilerinin 30 kovanla yapacakları arıcılık yatırımlarını, tüzel kişiliklerin ipekböceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları kapsıyor.

Buna göre;

Kaz ve hindi yetiştiriciliği (yeni inşaat yapımı, alet ve ekipman alımı) için % 75

Arıcılık (alet, ekipman ve boş kovan alımı) için % 60

İpekböceği (besleme evi yapımı, alet ve ekipman alımı, dut bahçesi tesisi) için % 100

Koç-teke ve manda (yeni inşaat yapımı, rehabilitasyon ve kapasite artırımı, makine, alet ve ekipmanla hayvan alımı) için % 50

hibe desteği uygulanacaktır.