Kaymos Derneği Basın Duyurusu

Biz Kaymos olarak öncelikle Kayseri Mobilyası algısı oluşturmak firmalarımızın yurt dışındaki rekabet yeteneklerinin geliştirilmesinde yön gösteren bir pusula olmak için faaliyetlerimize tüm hızıyla devam etmekteyiz.

Mobilya, günlük yaşamın her alanında yer edinen, bireyin veya toplumun refahını sağlayan,
yaşama yönelik, sosyal ve kültürel gereksinimlere hizmette bulunan, insan yaşam kalitesini doğrudan
etkileyen, herkesin kullandığı ve ihtiyacı olduğu, insan yaşamında en etkili tek ürün olarak
tanımlanabilmektedir.
Tarihsel süreçlere bakıldığında mobilya; bulunduğu dönemin kültürel yapısını, yaşam
tarzlarını, ekonomik göstergelerini, dönemin teknolojisini, dönemin siyasi durumlarını günümüze
taşıyan bir misyon üstlenmiştir.
Ülkemizde son yıllarda anlam kazanan kentsel dönüşüm projeleri, nüfus artışı, tüketim
alışkanlıklarının hızla değişmesi, değişim ve moda trendlerinin mobilya ürünlerine de yansıması,
yükselen hayat standardı ve sektörün ihracat değerinin artması ile mobilyaya olan talep gün geçtikçe
artmakta ve doğrudan mobilya sektörüne etki etmektedir.
Ülkemizde dış ticaret fazlası veren pazar payını artırmaya ve gelişmeye açık olan Türk
Mobilyası gerek ülkemizde gerek dünyada hakkettiği yerde değildir. Oysa sadece dış ticaret fazlası
değil aynı zamanda istihdama da ciddi katlı sağlamaktadır çünkü mobilya emek işçilik yoğun bir
sektördür.
Biz Kaymos olarak öncelikle Kayseri Mobilyası algısı oluşturmak firmalarımızın yurt dışındaki
rekabet yeteneklerinin geliştirilmesinde yön gösteren bir pusula olmak için faaliyetlerimize tüm
hızıyla devam etmekteyiz.
Derneğimiz Oran Kalkınma Ajansının destekleri ile işletmelerimize ihtiyaç duydukları tüm
süreçler için düzenli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir. Bu eğitimler sayesinde
işletmelerimiz yönetim ve üretim faaliyetlerinden maksimum düzeyde verim alabilmeleri
sağlanmaktadır. Ayrıca birim zamanda oluşturulan üretim miktarının artırılması, maliyetleri düşürerek
kar marjımızı yükseltilmesi, var olan kurumsal yapılarını güçlendirmeleri, işletme içi fonksiyonları
eşgüdümlü bir şekilde senkronize edebilmelerini sağlamaktayız. İşletmelerimizin üretim ve yönetim
fonksiyonlarını yurtdışı pazarlarında Pazar hakimiyetini arttıracak şekilde kullanabilmeleri için
eğitimler düzenlenerek azami fayda sağlayacak şekilde organizasyonlar düzenlemekteyiz.
Kayseri Türkiye’nin Mobilya Başkenti olmasına rağmen bugüne kadar aşırı mütevazi
tutumundan dolayı hakkettiği yerde değildir. Biz Kaymos olarak bu durumu değiştirmek ve hem
ülkede hem dünyada biz varız demek için gayret sarf ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu güne
sektöre, Kayserimize ve üreticilerimize daha neler kazandırabiliriz diye tüm gücümüzle çalışmaktayız.
Kayserinin hak ettiği ama şu ana kadar kısmen gerçekleştirebildiği markalaşma sürecinde derneğimiz
konumlandırma ve markalaşma sürecinde yapılabilecekler hakkında faaliyetler ve eylem planları
yürütmektedir.
Türk mobilya endüstrisi, bugün çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük
ölçekli işletmeler olmaktan hızla uzaklaşmakla birlikte, 1990’larda orta ve büyük ölçekli işletmelerin
katılımları ile bilgi ve sermaye ağırlıklı bir imalat kolu olmuş ve son 10 yılda dış ticaret açığı vermeyen
nadir sektörlerden biri haline gelmiştir. Türkiye’de mobilya endüstrisinin kalbi konumundaki Kayseri
Mobilya Üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu Kaymos Derneği olarak, sektörün kendini yenilemesi
ve geliştirmesine yardımcı olmakta ve kurumlar arası köprü görevi üstlenmektedir.
 
Günümüzde ticarette rekabet unsurunun giderek artması ister istemez mobilya sektörünü de
etkilemiştir. Bu güçlü rekabet ortamında rakipleriyle mücadele etmek isteyen firmalar sürekli kendini
ve ürünlerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu rekabet sürecinde işletmelerin vizyonunu açacak ve
mobilya üreticilerimizin hedeflerine ulaşabilmesi için yol gösterecek kurumların başında gelen
Kaymos Derneği üzerindeki ağır ve sorumluk gerektiren görevin bilincinde hareket etmektedir.
Firmalarımızın uluslararası pazarında yer alan küresel oyunculara karşı mevcut rekabet
enstrümanlarının geliştirilerek pazar payının artırılması, müşteri taleplerinin doğru ve zamanında
karşılanması ve cari açığın azaltılması için hazırladığımız eylem planlarını büyük bir enerji ve özveriyle
yürütmekteyiz.
Kayseri Mobilya üreticilerinin talep ve ihtiyaçlarının dinlendiği ve çözüm arayışlarının yapıldığı
büyük bir aile haline geldik. Kaymos ailesinde bir araya gelen yüzlerce firmamızın bize kattığı güçle
emin ve doğru adımlarla Kayseri ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan bir platform haline
geldik.
Kaymos, Kayseri’de mobilya derneği olmasının yanı sıra; yürütmüş olduğu sosyal sorumluluk
projeleri sayesinde valiliğimizin, kamu kurumlarımızın ve yerel yönetimlerimizin teveccühünü
kazanmıştır.
Kayseri Mobilya üreticileri arasında birlik beraberliği sağlayan Kaymos Derneği artık sadece
mobilya derneği olmaktan öte şehrin sosyal hayatı ve gereksinimleri içinde elini taşın altına koyan bir
kurum haline gelmiştir.
Biz Kayseri Üreticilerinin Kurmuş Olduğu KAYMOS Ailesi Olarak;
Son dönemlerde ülkemizin dinamikleri ile oynanması ve kirli planların yapılması, ülke
ekonomimize yapılmak istenen darbenin karşında durmaktayız.
Hiçbir dış mihrabın Ülkemizin şahlanışına engel olamayacağını tüm dernek üyelerimiz adına
buradan seslenmek istiyoruz.
Dolar kurunun hızla arttığı dönemde dolara karşı dik durarak ülkemizi dolara
değişmeyeceğimizi duyurduğumuz gibi Enflasyonla Mücadele Programının gönüllü destekleyicisi
olarak yine basın ve sosyal medya aracılığıyla Enflasyonla Mücadele konusunda desteğimizi
açıklıyoruz.
Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği KAYMOS olarak biz de söz konusu programın öngördüğü
tüm kararları desteklemeye, üzerimize düşen görevi yapmaya, asgari yüzde 10 indirim dahil tüm
tedbirlerin içinde yer almaya hazırız. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın enflasyonun kalıcı
sorun olmaktan çıkarılması yönünde atılmış önemli bir adımdır, "Fiyatlarda yaşanan dalgalanmayı
ortadan kaldırmaya, dengelemeyi sağlamaya yönelik atılan tüm adımlara en güçlü şekilde destek
olacağız. Sanayiciler olarak mesajı aldık, mücadelede biz de varız
Biz Kaymos olarak yerli ve milli olan ülkemiz ve milletimizin hayrına ve bölünmez
bütünlüğünün tesisine yönelik yapılan tüm programları sonuna kadar destekliyoruz. Ayrıca ülkemizin,
 
milletimizin, bekamızın ve bölünmez bütünlüğümüz aleyhine olan tüm plan ve eylemlerinde
karşısındayız.
Bu ülkeden kazandığımızı ülkemiz ve milletimiz için feda etmek boynumuzun borcudur ve biz
bunu şeref addederiz...
Ülkemize ekonomik baskı ve saldırıların olduğu şu dönemde mobilya sanayicisinin bu süreçte
daha güçlü ve cesur hareket edilmeleri için artan kurlardan dolayı fırsatçılık yapan tedarikçilere karşı
kararlı adımların atılması gerekmektedir.
Ayrıca geçen yıl yapılan ve ciddi manada sektöre taze kan pompalayan KDV indiriminin
yeniden yapılması, biz üreticileri ciddi manada nefes aldıracaktır.
İşletmelerimizin finansal sıkıntıları için alınacak önlemlerde yine aynı şekilde firmalarımızı
rahatlatacak ve tamamen üretim ve ihracat odaklı çalışmalarını tüm enerjilerini bu yöne sarf etmeleri
sağlanacaktır.
Amacımız ağlamak sızlamak değildir aksine derdimiz daha çok üretip daha çok ihracat yapmak
suretiyle ülkemize daha çok fayda sağlamaktır.
Kaymos Ailesi olarak şundan çok eminiz ki; bu geçici ve sancılı süreci hep beraber
atlatacağımızdan ve daha güçlü bir şekilde çıkacağımızdan eminiz. Tüm kamu oyuna duyrulur.