KOSGEB Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği


KURUM : KOSGEB
MİKTAR : 30000 TRY
SON BAŞVURU : 2020-04-01

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

(2) Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

(3) Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetlerine ait rapor tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; numune kabul tarihinin destek başvurusundan önce olup olmadığına bakılmaz.

(4) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.