KOBİ Teknolojik Ürün Yatırımı Destek Programı (5 Milyon Hibe)


KURUM : KOSGEB
MİKTAR : 5000000 TRY
SON BAŞVURU :

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOSGEB ‘KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ile 5 Milyon TL’ye kadar destek sağlıyor.

KOBİ’lerin,  orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerine yönelik üretim yatırımlarının desteklenmesi amacı ile kurgulanan, KOBİ TEKNOYATIRIM  - Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı açıklandı.

Programın Amacı ve Gerekçesi

 • Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek,
 • Ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak
 • İşletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu İçin Tıklayın

Destek Konuları Nelerdir?

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

·       Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

 1. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 2. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 3. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler bu destekten yararlanır.

Desteklenecek giderler

Program kapsamında Kurul kararı ile işletmeye yatırım projesi süresince makine-teçhizat ve yazılım giderleri, personel gideri, eğitim ve danışmanlık, kira desteği; yatırım projesi sonrasında ise işletme giderleri desteği verilir.

Yatırım projesi süresince verilen destekler

 • Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Eğitim ve danışmanlık desteği
 • Kira desteği

 

 

 

Destek Süresi

Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

 

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır

 

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz)

5.000.000 TL

 

Destek Oranları

 

İşletme Ölçeği

 

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz

+ Geri Ödemeli)

 

Mikro İşletmeler

 

%70

Yüksek Teknoloji: +%5

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

 

Orta ve Küçük İşletmeler

 

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

 

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için

%100 Teminat Giderleri Desteği

 

 

 

 

TÜM HİBELERİ CEPTEN TAKİP ET

Aşağıdaki Linkten Cep Telefonu Hibe Programını İndir İlk Senin Haberin Olsun

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nokta.semy.nokta

http://www.noktadanismanlik.net/Uploads/images/kosgeb/Cepte-Telefonu-Uygulamay%C4%B1.jpg