KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 

“ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 
“ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

2017 yılı itibari ile ilk defa makine ekipman çağrısına çıkan KOSGEB yeni yönetim ile birlikte artık daha fazla üretim sektörüne odaklanmaya başlamıştır.  Eylül ayı içerisinde yapılan çağrı programı her ne kadar orta ve yüksek teknolojili sektörler gibi gözükse de düşük teknoloji alanında yer alan mobilya, çelik kapı ve diğer sektörler de ciro ve çalışan ön koşulunu yerine getirerek başvuru yapabilmektedirler.

Daha önceki programlardan farklı olarak bu programda ilk defa ön ödeme verilecek olması önemli ve güzel bir gelişme bu sayede işletmelerimiz onaylanan projelerinde %30 oranında teminat karşılığı nakit kullanabilme imkânına sahip olacaklardır. Bir diğer farklılık ise nitelikli eleman desteğinin, lise ve altı mezunları için de kullanabilecek olmasıdır. Bu durumun Ülkemizdeki istihdam açığı için önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Firmalarımızın proje için başvurmadan önce mutlaka dikkat etmeleri lazım olan bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi programın kazanan projelerinin kabul tarihi ve geri ödeme desteklerinin vadesidir.  KOSGEB tarafından yapılan duyuruya göre projenin kazananları 2018 yılının ocak veya şubat ayında belirlenecektir. İşletmelerimizin acil alması gereken gider kalemleri var ise mutlaka bu süreyi göz önüne almalılar. Program açıklanmadan önce yapacakları her türlü gider proje onaylansa dahi geçerli kabul edilmemektedir. Program kapsamında alınacak geri ödeme destekleri ise proje bitiminden 6 ay sonra ödenmeye başlanacaktır buna göre proje zamanı iyi hesaplanmalıdır. Nokta Danışmanlık olarak daha önce yaptığımız projelerden elde ettiğimiz deneyimimize göre her ne kadar en az 6 aylık süre verilmiş ise de projelerin en az 12 aylık planlanması en güzeli olacaktır. Bu durumda 12 aylık bir projede geri ödemeli desteğin ödemesi 2019 Haziran ayı olarak gözükmektedir. Programla ilgili bir diğer önemli husus ise reklam ve tanıtım desteğinden sadece markası tescil edilmiş olanların faydalanabileceğidir. Ancak önceki yıllardan gene farklı olarak KOSGEB bu programda ilk ödeme talebinde marka tescilini şart olarak koymaktadır. Bu durumda firmalarımızın marka tescili yok ise de başvuru aşamasında tescil başvurusunu yapılabilirler ise ilk ödemeye kadar bu tescil süreci tamamlanabilir.

                Görüldüğü üzere projeler her ne kadar mevzuatı açık olarak yayınlanmış olsa dahi kendi içerisinde birçok detayı barındırmaktadır.  Başvuru süreçleri çok kolay gibi gözükse de esas sıkıntıların büyük bir bölümü yürütüm aşamasında karşımıza çıkmaktadır.  Başvuru aşamasında profesyonel yardım alacak olan firmaların bu konuda tecrübeli firmaları tercih ederek mutlaka önceki referanslarını kontrol etmelidirler mümkünse kendi İlleri içerisinde aktif faaliyet gösteren danışmanlık firmaları ile çalışmalıdırlar. Bir diğer önemli husus ise geri ödemeli destek bir hibe değildir. Sözleşmelerinizde bu kısım üzerinden komisyon verilmesi yanlış bir uygulama olacaktır.

                 Proje başvurularından önce yapılması gereken en önemli husus proje ile ilgili stratejinin belirlenmesidir. Bunun için, işletmelerimiz 2018 hedeflerini net olarak ortaya koyabilmeli, hedeflerine ulaşabilmeleri için önemli faaliyet ve gider kalemlerini buna göre belirleyerek, proje başvurularını gerçekleştirmelidirler.   

                Son olarak proje başvurularının yapılması ve yürütümünün profesyonel bir disiplin gerektirdiği unutulmamalıdır.  Projenin geçmesi için vadettiğiniz hedefleri ve beklenen sonuçlara ulaşmak mecburiyetiniz bulunmaktadır.

 

Nokta Danışmanlık