IPARD 3. Dönem Teklif Çağrısı


KURUM : AB Projeleri
MİKTAR : 1000000 EURO
SON BAŞVURU : 2018-04-05

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı

Tarımsal işletme kuracak olan yatırımcıların desteklenmesine yönelik AB ve Tarım Bakanlığının ortak programı olan IPARD destekleri geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıklandı. Buna göre yeni tesislerin yapılması ya da mevcut tesislerin modernizasyonuna yönelik olarak toplam 1.000.000 € ( Avro ) hibe verilecektir.

Önceki yıllarda açıklanan programlara göre çok fazla değişiklik içermeyen programda başvuru yapılabilecek iller değişmemiştir gene daha önce destek alan 42 il aynı şekilde desteklenmeye tabi tutulmuştur. Program için en önemli değişikliğin hayvan sayısındaki sınırlamanın sütte 120 baş, besi tesislerinde ise 250 başa kadar çıkartılmasıdır. Ancak hedef puanlamada 4,5 milyona kadar destek verilecek olsa dahi öncelik kriterlerinde 1 milyon altı 30 puan alması 3 milyon ve üstü için 0 puan verilmesi şeklinde bir öncelik kriteri belirlenmiştir. Buna göre yapılacak olan yatırımların boyutları bu sınırlar göz önüne alınarak belirlenmesi faydalı olacaktır. Daha önceki başvurularda geçerli olan 40 yaş altı ve kadın başvuru sahiplerinin hibe oranının yükseltilmesi bu program kapsamında da aynı şekilde devam edilmektedir.  

Örnek bir yatırımın değerlendirilmesi:

Bölge: Dağlık Alan

Yatırımcı: 40 yaş altı erkek

Yatırım Cinsi:  100 Baş Besi Tesisi ( Yeni Tesis)

Yatırım Maliyeti: 1.200.000 TL

                               800.000 TL İnşaat

                               400.000 TL Makine ve Ekipman

Destekleme Oranı: %65  ( %50 yeni tesis+ %10 Dağlık Alan + %5 40 Yaş Altı)

Devlet Desteği: 780.000 TL

Yatırımcı Maliyeti: 420.000 TL

Başvuru Tarihi

 01/03/2018 – 05/04/2018

Hibe Miktarı

En Az

5000 € ( Avro)

21.925 ₺  (TL) *

En Fazla

1.000.000 € ( Avro)

4.385.100 ₺ (TL)*

Destekleme Oranı

En Az %40

En Fazla  %70**

*AB Projeler mevzuatına göre Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisinden muaf tutulmuştur.

**Ödemeler 500.000 TL ve altı için tek taksit 500.000 TL üstü için 2 taksit şeklinde yapılmaktadır.

 

 

 

Genel Başvuru Kriterleri:

  1. Başvuru  sahipleri Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi yada Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine dahil olmalıdır.
  2. Vergi sisteminde kayıtlı olmalı vergi ve SGK borcu bulunmamalı
  3. Gerçekleştirilecek yatırımın 5 yıl süre ile değişikliğe maruz kalmadan koruyabilmeli
  4. Başvuru Sahipleri 65 yaşından küçük olmalılar
  5. Kiralanmış mülk üzerinden başvuru yapılacak ise en az 7 yıllık kira sözleşmesi bulunmalı
  6. Başvurduğu alanda en az 3 yıl deneyimi olduğunu belgeyebilmeli yada ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması bulunmalı.

 

Başvuru Yapabilecek İller:

 

1. Afyonkarahisar

12. Çankırı

23. Karaman

34. Ordu

2. Ağrı

13. Çorum

24. Kars

35. Samsun

3. Amasya

14. Denizli

25. Kastamonu

36. Şanlıurfa

4. Aksaray

15. Diyarbakır

26. Konya

37. Sivas

5. Ankara

16. Elazığ

27. Kütahya

38. Tokat

6. Ardahan

17. Erzincan

28. Malatya

39. Trabzon

7. Aydın

18. Erzurum

29. Manisa

40. Uşak

8. Balıkesir

19. Giresun

30. Mardin

41. Van

9. Burdur

20. Hatay

31. Mersin

42. Yozgat

10. Bursa

21. Isparta

32. Muş

 

11. Çanakkale

22. Kahramanmaraş

33. Nevşehir

 

 

Yatırım Büyüklükleri:  

Süt Üretimi

Et Üretimi

Kanatlı Eti

Yumurta

En az 10, en fazla 120 süt ineği,

En az 30, en fazla 250 sığır

En az 5.000, en fazla 50.000 broyler

En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu,

En az 5, en fazla 50 süt veren manda

 

En az 10, en fazla 50 manda

En az 1.000, en fazla 8.000 hindi

 

En az 50, en fazla 500 süt veren koyun

 

En az 100, en fazla 500 koyun

En az 350, en fazla 3.000 kaz.

 

En az 50, en fazla 500 süt veren keçi

 

En az 100, en fazla 500 keçi.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi için  http://www.tkdk.gov.tr/