Ekonomi Bakanlığı Tasarım Desteği

Ekonomi Bakanlığı Tasarım Desteği

Ekonomi Bakanlığı, endüstriyel üretim yapan firmalarımızın, tasarım ofisi veya tasarımcı firmalarımızın yurtdışı pazar ve  rekabet gücünü artırmak amacıyla  2008/2 sayılı Tasarım Tebliği çerçevesinde firmalarımıza birbirinden farklı alanda önemli destekler sunmaktadır.

Bu destekleri yakından incelemeden önce destek kapsamında önemli tanımlamaları yapalım:

i) Tasarımcı şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

ii) Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

iii) Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Firmaların moda, endüstriyel tasarım ve innovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade etmektedir.

Ekonomi Bakanlığı, 2008/2 sayılı Tasarım Tebliği çerçevesinde tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

            a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Ek-1 de yer alan tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

            b) Yurt dışı birimlerinin;

  • Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

            c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

            ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

            d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Ek-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

tutarında desteklemektedir.

Aynı zamanda Bakanlık, tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

            a)  Yurt dışında gerçekleştirecekleri Ek-1de belirtilen tanıtım harcamalarını %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

  • Yurt dışında açacakları birimlerinin;
  • Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

            c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

            ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

            d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Ek-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları       

desteklemektedir.

Son olarak, aynı tebliğ kapsamında Ekonomi Bakanlığı Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi başlığı altında şirketlerin destek kapsamına alınacak tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

  • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,
  • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklemektedir.

Bir diğer önemli husus ise bu destek kapsamda, bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

Ek-1: 2008/2 Sayılı Tebliğ Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır:

TV

TV reklamları

TV reklam yayın telifi

TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu

TV programlarına sponsorluk

RADYO

Radyo programlarına sponsorluk

Radyo reklam yayın telifi

Radyo reklamları

Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonu

İNTERNET

E-ticaret sitelerine üyelik

İnternet ortamında verilen reklamlar

Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi

Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi

Sosyal medyada verilen reklamlar

Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi

Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri

BASILI TANITIM

Afiş

Broşür

El ilanı

Gazete/dergi reklamları

Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme

Katalog/kartela

AÇIK HAVA

Açık hava elektronik ekranları

Billboard/pano/tabela

Bina/cephe/duvar/çatı reklamı

Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme

Totem reklamı

FUAR

Fuar katılım bedeli/stant kirası

Stant tasarımı ve dekorasyonu

Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetleri, fuar kataloğu

Nakliye

Fuar katılımına ilişkin ısıtma/elektrik/su/internet/temizlik/güvenlik/sigorta giderleri

ÖZEL TANITIM GİDERLERİ

Defile/show/özel sergi/lansman/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans faaliyetleri

Marka promosyon/iletişim/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları

Tadım aktiviteleri

Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar/soğutucular

Zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)

Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

Konferans, Kongre, Panel ve Seminer ile Uluslararası Tasarım Yarışması/Ödül Töreni Katılım Giderleri

DİĞER TANITIM HARCAMALARI

Tanıtım filmi yapımı

Sinema reklamı

Sponsorluk

Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

Ek-2 : 2008/2 Sayılı Tebliğ Kapsamında Değerlendirilen Danışmanlık Faaliyetleri Şunlardır:

Yönetim Danışmanlığı

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme

Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

Bütçe ve Planlama

Değer Zinciri Yönetimi

Değişiklik Yönetimi Süreci

Depo Analiz

Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi

Gastronomi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Akış Yönetimi Sistemi

İş Ailesi ve Ücret Yönetimi

İş Geliştirme

İş Sürekliliği Yönetimi

İşletme Sermayesi Yönetimi

Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması

Kalite Geliştirme

Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması

Karbon Ayak İzi Çalışmaları

Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları

Kriz Yönetimi

Kurumsal Kimlik Oluşturulması

Kurumsal Yönetişim

Mağaza Açılması ve İşletilmesi

Mağaza Yönetimi

Marka Kimliği

Marka Stratejisi

Marka Yönetimi

Operasyonel Strateji

Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma

Pazara Giriş

Pazar Konumlandırma

Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları

Perakende Yönetimi

Proje Yönetimi

Risk Yönetimi

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Stratejik Pazarlama

Stratejik Planlama

Stratejik Şirket Yapılandırılması

Süreç Yönetimi

Şirket Kuruluşu

Şirket Satın Alınması

Tedarik Zinciri Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Üretim Performansının İyileştirilmesi

Üretim Yönetimi

 

Tasarım Danışmanlığı

Moda Tasarımı

Endüstriyel Ürün Tasarımı

Ambalaj Tasarımı

 

Hukuk Danışmanlığı

Yurtdışı Pazarlara Yönelik Hukuk Danışmanlığı

 

 

Bilişim Danışmanlığı: Bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir.

 

Araç Planlama Sistemleri

Bilgisayarlı Tasarım (CAD)

Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)

Felaket Yönetimi

E-İş Yönetim Sistemi

İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri

İş Zekası Yönetim Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri

Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri

Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri

Mobil Satış ve Takip Sistemleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri

Perakende Yönetimi

Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)

Talep Planlama Sistemleri (DMS)

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

Üretim Optimizasyon Sistemleri

Yönetim Raporlama Sistemleri

Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)