Çocuk Ve Gençlerin Kalkınmaya Etegrasyonu Mali Destek Prgramı


KURUM : Kalkınma Ajansları
MİKTAR : 1500000 TRY
SON BAŞVURU : 2018-02-28

Çocuk Ve Gençlerin Kalkınmaya Etegrasyonu Mali Destek Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 02.01.2018 tarihi itibariyle Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program kapsamında toplam 6.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.

Proje başvuruları 28 Şubat 2018 Saat: 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 5 Mart 2018 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak DAKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

ÇOCUK VE GENÇLERİN KALKINMAYA ENTEGRASYONU MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No:

DAKA/18/ÇGMDP

Program Türü

Mali Destek/Doğrudan Finansman Desteği

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

Başvuru Başlangıç Zamanı

Son Başvuru Zamanı

02/01/2018

05/01/2018– 09:00

Elektronik: 28/02/2018 Saat: 23:59
Evrak teslim:05/03/2018 Saat:17:00

Proje Uygulama Takvimi

Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih

Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
 

15/05/2018

15/05/2020

Genel Amaç

 
Bu programın amacı, Van ilinin Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçeleri ile Hakkari ili Yüksekova ilçesindeki çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlarda farkındalıklarını artırarak kalkınmaya entegrasyonunu sağlamaktır

Program Öncelikleri

 
Öncelik 1: Çocuk ve Gençlere yönelik yenilikçi, girişimci yaratıcı düşünce gücünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
Öncelik 2: Çocuk ve Gençlere yönelik eğitim, kültür,  sanat,  spor faaliyetlerinin desteklenmesi,
Öncelik 3: Çocuk ve Gençlerin sosyal yaşama uyumunu sağlamak üzere,  özel ilgi gerektiren alanlarda, önleyici ve geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi, 

Bütçe Kuralları

Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı uygun maliyetlerin %20’sini geçemez.

Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının % 2'sini geçemez.

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli ise küçük ölçekli yapım işleri destek miktarının %10’nu geçemez.

Bütçe

6.000.000 TL

Destek Miktarı

Asgari tutar: 200.000 TL      
Azami tutar: 1.500.000 TL

Destek Oranı

Asgari:  % 25
Azami:  % 90

Süre

24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Halk Sağlığı İl Müdürlükleri,

Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği

Haiz Bağlı Kuruluşları),

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,Birlikler,

Odalar, Meslek Örgütleri,

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler,Vakıflar,Sendikalar,

Federasyonlar, Konfederasyonlar)
Projenin Ajans tarafından desteklenebilmesi için her projede en az bir ortak olması zorunludur. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

Başarı Kriterleri

Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır.