Cazibe Merkezleri Programı Açıklandı


KURUM : Bakanlık Destekleri
MİKTAR : 200000000 TRY
SON BAŞVURU : 2017-12-01

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

 

Uygulama İlleri

Adıyaman

Ağrı

Ardahan

Batman

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Kars

Malatya

Mardin

Muş

Siirt

Şanlıurfa

Şırnak

Tunceli

Van

 

 

Az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programdır.

Program kapsamında, yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden veya çeşitli nedenler ile işletmeye geçememiş işletmeler desteklenecektir.

Verilecek destek unsurları aşağıdaki gibidir.

 • Yatırım ve Üretim Destek Paketi
 • Üretim Tesisi Taşıma Paketi
 • Çağrı Merkezi Destek Paketi
 • Veri Merkezi Destek Paketi

 

Yararlanma Koşulları

 1. İmalat Sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının 2 milyon TL asgari istihdamın ise otuz kişi olması şartı aranır.
 2. Çağrı Merkezi için asgari 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı
 3. Üretim Tesisi Taşıma Desteğinden; Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürdüğünün tespiti bu kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari 200 kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı işe sağlanabilir

Kredilendirilecek yatırımın asgari %30’nun öz kaynaklardan karşılanması zorunludur.

Destek Kalemleri ve Özellikleri

 1. Danışmanlık Hizmet Desteği

Yatırım için gerekli fizibilite, mühendislik, yönetim danışmanlığı gibi kalemlerin desteklenmesini kapsar. Kalkınma Bankası bu hizmeti satın alabilir veya kendi gerçekleştirebilir. Yatırımcı bu destekten ücretsiz olarak faydalandırılır.

 1. Yatırım Yeri Tahsisi

Banka tarafından yatırımın niteliği ve ihtiyacı belirlenerek öncelikli  olarak OSB ler uygun yer bulunamaz ise  hazine arazileri üzerinden yatırımcıya bedelsiz olarak yer tahsisi gerçekleştirilir.

 1. Bina Yapım Desteği

Bina yapım desteğinden binanın mülkiyetinin idareye devrolunması karşılığı ile faydalanıla bilinir. Bu destek kapsamında inşa edilecek bina azami 20.000 m2 ve destek tutarı 10.000.000 TL yi geçemez binayı yatırımcı kendisi yapabilir veya idare tarafından yaptırılabilir. İzin ruhsat gibi işlemler hesaptan karşılanmak suretiyle idarece gerçekleştirilir.

 1. Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Yatırım için kullanılacak olan makine ve ekipmanı kapsar kredilendirilecek olan yatırımın %30 u öz kaynaklarca karşılanacaktır. Kredi vadesi azami 2 yıl ödemesiz dönem dahil 6 yıldır. Kullanılacak olan makine yerli malı belgesine sahip ise vade süresi 3 yıl geri ödemesiz dönem dahil 10 yıl olmak üzere faizsizdir. Teminat olarak alınacak makine ekipman gösterilebilir.

 1. Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

İşletme giderlerinin karşılanması amacıyla verilecek olan kredinin tutarı Banka tarafından belirlenerek kullandırılacaktır. Kredi vadesi, bir yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıldır. Krediye konu faaliyetin yerli malı sahibi makine teçhizat ile gerçekleştirilmesi durumunda vade azami 2 yıl ödemesi 5 yıl olacaktır. Kredi faiz oranı Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının yüzde ellisi olarak uygulanır. Banka Bu destek için teminat proje bazında banka tarafından belirlenecektir.

 1. Üretim Tesisi Taşıma Desteği

İmalat sanayinde yer alan ve halen faaliyette bulunan üretim tesisini Program kapsamındaki illere iki yıl içerisinde 200 kişilik istihdamı taahhüt eden yatırımcılar faydalanacaktır. Destek taşınacak tesisin demontaj taşınma ve montaj maliyetleri diğer masrafların 1 milyon TL yi aşmamak üzere banka tarafından nakdi karşılanması şeklinde uygulanır. Taşınacak olan tesisler aynı zamanda bölgesel yatırım teşvik sisteminden de faydalandırılır.