Baka Kalkınma Ajansı Programın Adı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı


KURUM : Kalkınma Ajansları
MİKTAR : 1000000 TRY
SON BAŞVURU : 2018-03-09

Programın Adı : Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Programın Amacı : TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve bölgedeki üreticilerin ve kurumların enerji maliyetlerinin azaltılması

Öncelikler

Öncelik 1: Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 100kW veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması,

Öncelik 2: Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı uygulamaların desteklenmesi

Programın Bütçesi : Toplam 10.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari 100.000 TL Azami 1.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı :  Asgari %25 Azami %90

Süre : Asgari 9 ay Azami 15 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurumları

– Kaymakamlıklar Mahalli İdareler

– Büyükşehir Belediyeleri Mahalli İdareler

– İl Belediyeleri Mahalli İdareler

– İlçe Belediyeleri Mahalli İdareler

– Belde Belediyeleri Mahalli İdareler

– İl Özel İdareleri Mahalli İdare Birlikleri – Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Mahalli İdare Birlikleri

– Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri Mahalli İdare Birlikleri

– Çevre Altyapı Hizmet Birlikleri Üniversite Rektörlükleri Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

– Ticaret ve/veya Sanayi Odaları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

– Ticaret Borsaları Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri

Son Başvuru Tarihi : 09/03/2018 Saat: 23:59

Taahhütnamenin Ajansa Teslimi için Son Tarih : 16/03/2018 Saat :17:00