Baka Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı


KURUM : Kalkınma Ajansları
MİKTAR : 1500000 TRY
SON BAŞVURU : 2018-03-16

Programın Adı Küçük Ölçekli : Altyapı Mali Destek Programı

Programın Amacı:  Batı Akdeniz Bölgesi’nde, üretimi artırıcı, maliyetleri düşürücü, ekonomik kalkınmayı destekleyici, çevre kirliliğini önleyici, bireylerin yaşam standardını ve kalitesini yükseltici ve toplumsal refahı artırıcı altyapıların inşa edilmesi veya iyileştirilmesi.

Öncelikler

Öncelik 1: Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için atık yönetim sistemlerinin kurulması, gerekli tesislerin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,

Öncelik 2: Tarımsal ve endüstriyel atık su kaynaklı kirliliğin azaltılmasına/önlenmesine yönelik sistemlerin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,

Öncelik 3: Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılmasına yönelik altyapının inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,

Öncelik 4: Bölgede iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,

Programın Bütçesi : 10.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarları : Asgari 250.000 TL Azami 1.500.000 TL

Destek Oranları : Asgari %25 Azami %75

Proje Süresi :  Asgari 15 Ay Azami 24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

-Kamu Kurumları

- Valilikler Kamu Kurumları

- Kaymakamlıklar Kamu Kurumları

- İl Müdürlükleri Kamu Kurumları

- Bölge Müdürlükleri Kamu Kurumları

- Bakanlıklara Bağlı Enstitüler Mahalli İdareler

- Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler

- İl Belediyeleri Mahalli İdareler

- İlçe Belediyeleri Mahalli İdareler

- Belde Belediyeleri Mahalli İdareler

- İl Özel İdareleri Mahalli İdare Birlikleri

- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Mahalli İdare Birlikleri

- Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri Mahalli İdare Birlikleri

- Çevre Altyapı Hizmet Birlikleri Üniversite Rektörlükleri Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

- Ticaret ve/veya Sanayi Odaları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

- Ticaret Borsaları Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri

Son Başvuru Tarihi : 09/03/2018 Saat: 23:59 Taahhütnamenin Ajansa Teslimi İçin Son Tarih 16/03/2018 Saat:17:00