(BAKKA) 2018 Yılı “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı”


KURUM : Kalkınma Ajansları
MİKTAR : 300000 TRY
SON BAŞVURU : 2018-04-02

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Yılı “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” 8 Ocak 2018 Pazartesi günü itibarıyla ilan edilmiştir. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, başvuru rehberinde tanımlı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır.

 

2018 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

 

“TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde dezavantajlı kesimi de gözeterek sosyal sermayenin ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek” amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 8.000.000 TL’dir.

 

2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının Öncelikleri:

 

Öncelik 1: Dezavantajlı grupların (engelli, kadın, çocuk, yaşlılar vb.) sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için eğitim yoluyla işgücü piyasasına kazandırılması

Öncelik 2: Eğitim ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla insan kaynağının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması olarak belirlenmiştir.

 

Destek Tutarları ve Son Başvuru Tarihleri

 

Programın Adı

Destek Alt Limiti

Destek Üst Limiti

Toplam Bütçe

Son Başvuru

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

50.000 TL

300.000 TL

8.000.000 TL

KAYS Girişi:                           02/04/2018 Saat 23:59

 

Taahhütnamenin

İmzalanması

(e-imza/ıslak imza):  

06/04/2018  Saat 18:00

 

Başvuruların KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmesi için son tarih 2 Nisan 2018 Cuma günü saat 23:59’dur. KAYS üzerinden çevrimiçi gönderilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Çevrimiçi gönderilen başvurular için KAYS üzerinden otomatik taahhütname üretilmektedir. Üretilen taahhütname elektronik imza ile imzalanmalıdır.   Elektronik imza kullanmayan başvuru sahipleri için taahhütnamelerin yetkili kişi(ler)ce ıslak imza ve mühür yapılarak başvuru merkezlerine teslimi için son tarih 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

NOT: 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında matbu proje başvuruları alınmamaktadır. Matbu başvurular yalnızca sözleşme imzalamak üzere davet edilecek proje sahiplerinden sözleşme aşamasında talep edilecektir.

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı başvuru rehberini incelemek için tıklayınız.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı başvuru rehberini indirmek için tıklayınız.

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları takvimi için tıklayınız.

2018 yılı Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.